Program og streaming

9.00

Introduksjon v/ førsteamanuensis Siv Kjølsrud Bøhn (NMBU)

Appell ved rektor; Curt Rice (NMBU)

   

9.15

Er kostrådene både sunne og bærekraftige?

 

Rune Blomhoff (Professor, UIO): Et sunt kosthold kjennetegnes blant annet av et høyt inntak av frukt, grønnsaker, grove kornprodukter og et lavt inntak av rødt og bearbeidet kjøtt. Er det mulig å være sunn på en bærekraftig måte?

10.00

Kosthold og bærekraft - før og nå

 

Annechen Bahr Bugge (Oslo Met): Hvor bærekraftig var den tradisjonelle norske bondekosten og hvordan dette endret seg gjennom etterkrigstiden. Spesielt vil endringer i forbruket av kjøtt og grønnsaker, kjøttets plass i dagens kosthold og vegetartrender bli gjennomgått.

10.40           

Bærekrafts-merking av mat – er det mulig å få til? 

  Lene Frost Andersen (Professor, UIO): Kan bærekrafts-merking av mat bli det nye «nøkkelhullsmerke» og kan dette påvirke hva vi legger i handlekurven? Kan merking påvirke norsk matproduksjon? Hva sier EU om merking? Muligheter og utfordringer ved bærekrafts-merking blir gjennomgått. 

11.20

Hvordan kan norsk landbruk øke bærekraftig produksjon av plantemat?

 
Christian Anton Smedshaug (AgriAnalyse/NMBU): Er det bærekraftig å spise et plantebasert kosthold dersom andel importerte planteprodukter følger dagens mønster? Hvilke endringer må til i det norske landbruket for å møte en omstilling til et plantebasert kosthold og bærekraftig matproduksjon?  Kan vi omregulere arealer til gress (dyrefôr) til dyrkingsarealer for grønnsaker/frukt/korn?

12.00 - 12.30


Lunsj

   

12.30

Er genmodifisering (GMO) løsningen for bærekraftig matproduksjon?

  Ole Johan Borge (Norges forskningsråd): Er genmodifisering (GMO) en god løsning for å sikre bærekraftig matproduksjon i fremtiden?

13.10

 

Er økologisk dyrkede matvarer sunnere for helsa?

 

  Siv Kjølsrud Bøhn, (Førsteamanuensis, NMBU): Hva vet vi om helseeffektene av konvensjonelle dyrkingsstrategier som gjødsling og ugress/insektsmidler?

13.50

Belgvekster og nitrogenfikserende jordbakterier - en symbiose for økt proteinproduksjon og bærekraft

   

Åsa Frostegård (Professor, NMBU): Kan jordbakterier forbedre plantematens ernæringsmessige innhold samtidig som behovet for annen gjødsel blir lavere?

14.30

Vil vi – og kan vi gjøre bærekraftige valg? 

 
Torvald Tangeland (Oslo Met): Er forbrukerne villige til å gjøre bærekraftige valg og er det muligheter til dette i dagens samfunn?

15.10 - 16.00


Debatt

Published 16. juni 2021 - 15:06 - Updated 8. juli 2021 - 16:18