Artikler og publikasjoner

Prosjektet har bevisst valgt en strategi om å være synlige og vektlegge kommunikasjon og formidling underveis i prosjektet. Her finner du en oversikt over vitenskapelige og populærvitenskapelige publikasjoner fra prosjektet.

Publikasjoner

Disputaser

Christina Steppeler: Effects of meat and meat components on intestinal carcinogenesis in the A/J Min/+ mouse model.27.04 2017. NMBU-Adamstuen

Marianne Sødring: The novel A/J Min/+ mouse as model for colorectal cancer, and the effects of hemin on intestinal tumorigenesis. 25.08.2016NMBU-Adamstuen, Delfinansiert av prosjektet.


Masteroppgaver

I august 2014 ble prosjektets første masteroppgave ferdig. Les mer om denne oppgaven og last den ned fra artikkelen under fanen Aktuelt.

I mai 2016 ble prosjektets andre masteroppgave ferdig.


Vitenskapelige publikasjoner 

2014

I etterkant av den internasjonale workshopen som ble avholdt i november 2013 publiserte alle foredragsholderne en felles state of the art-artikkel i Meat Science:

Oostindjer, M., Alexander, J., Amdam, G. V., Andersen, G., Bryan, N. S., Chen, D., Corpet, D. E., De Smet, S., Dragsted, L. O., Haug, A., et al. (2014). The role of red and processed meat in colorectal cancer development: A review, based on findings from a workshop. Meat Science. Lenke til abstract og nedlasting av artikkel.

I etterkant av denne artikkelen er det publisert to peer-reviewed "letters to the editor", skrevet av flere av forfatterne.

Første kommentarartikkel ble skrevet av Dennis Corpet et al.

Et oppfølgingsartikkel til dette ble skrevet av Lars O. Dragstedt et al.

Pdf-versjoner av alle tre artiklene ligger nederst på denne nettsiden.

2015

Våren 2015 publiserte Sødring M et al en artikkel med resultater fra en musestudie i PlosOne (nedlastbar pdf).

Høsten 2015 publiserte Sødring M et al en artikkel som beskriver selve musemodellen i International Journal of Cancer.

Ved årsskiftet ble det publisert en artikkel av Steppeler Chr et al i Journal of Agricultural and Food Chemistry. Den omhandlet fordøyelse av ulike kjøttslag, samt laks, i en in vitro-modell. 

2016

I forbindelse med doktorgraden publiserte Steppeler og kollegaer tre vitenskapelige artikler i 2016 (og 2017)

Christina Steppeler, Marianne Sødring og Jan Erik Paulsen: Colorectal Carcinogenesis in the A/J Min/+ Mouse Model is Inhibited by Hemin, Independently of Dietary Fat Content and Fecal Lipid Peroxidation Rate. BMC Cancer 832- 2/16/201, 2016.

Christina Steppeler, John-Erik Haugen, Rune Rødbotten, Bente Kirkhus. Formation of Malondialdehyde, 4-Hydroxynonenal,and4-Hydroxyhexenal during in Vitro Digestion of Cooked Beef, Pork, Chicken, and Salmon. Journal of Agricultural and Food Chemistry. 487-4966, 4, 2016. ISSN/ ISBN 0021-8561

2017

Christina Steppeler, Marianne Sødring, Bente Kirkhus, Marije Oostindjer, Ole Alvseike, Lars Erik Gangsei, Ellen M. Hovland, Fabrice Pierre, Jan Erik Paulsen: Effects of dietary beef, pork, chicken and salmon on intestinal carcinogenesis in A/J Min/+ mice. PlosOne. https://doi.org/ 10.1371/ journal.pone.0176001, 2017. 


Postere

2015

I mars 2015 hadde Steppeler Chr en poster om in-vitro fordøyelsen/lipid peroxidering på The 4th International Conference on Food Digestion, Napoli (17-19. mars): 
Christina Steppeler, Rune Rødbotten, Silje Johansen og Bente Kirkhus. Formation of malondialdehyde (MDA) during in vitro digestion of cooked beef, pork, chicken and salmon. Abstract/Poster fra The 4th International Conference on Digestion, 2015

2016

Prosjektet var representert med postere på

Nordic Nutrition Congress i Gøteborg 19.-22. juni. Temaet for posteren var vitaminer og mineraler i de innsamlede storfekjøttprøvene: 
Marije Oostindjer, Bjørg Egelandsdal, Marion Haugen, Pia Kjelsaas, Lene Ruud Lima, Frøydis Bjerke, Trine Thorkildsen, Kristin Saarem, Anna Haug, Ellen-Margrethe Hovland. Variation in nutrient composition of typical Norwegian beef meat. Book of Abstracts. The Nordic Nutrition Conference (NNC 2016), Gothenburg 20-22. 06 2016

iCoMST i Bangkok 14.-19. august. Temaet for posteren var vitamin K-innholdet i de innsamlede storfekjøttprøvene: 
Marije Oostindjer, Bjørg Egelandsdal, Ellen-M Hovland and Anna Haug: Large variations in K vitamers in meat from Norwegian Red Cattle. Proceeding 62nd International Congress of Meat Science & Technology (ICoMST), 14-19. August 2016, Bangkok, Thailand

2017 

Ida Rud, Christina Steppeler, Jan Erik Paulsen, Preben Boysen, Ingrid Måge: Susceptibility to inflammation-induced intestinal carcinogenesis in A/J Min/+ mice is dependent on the intestinal microbiota. The 53rd NBS contact meeting (Norsk Biokjemisk Selskap). Storefjell. 2017.

I forbindelse med den årlige konferansen for Kliniske ernæringsfysiolog (KEFF) fikk prosjektet antatt to postere, og fikk lov til å presentere disse muntlig:

Ellen-M. Hovland, Christina Steppeler, Bente Kirkhus, Anna Haug, Bjørg Egelandsdal. Storfekjøtt og helse, med spesielt fokus på kolorektalkreft - Sunnere storfekjøttprosjektet. KEFF konferanse og årsmøte mandag 13. mars 2017, Abstract/Poster, Ullevål Business Center, Oslo. 2017.

Christina Steppeler, Marianne S Sødring, Ellen-M. Hovland: Ikke signifikant forskjell på laks, ulike kjøttyper og forekomst av kolorektalkreft - Sunnere storfekjøttprosjektet. KEFF konferanse og årsmøte mandag 13. mars 2017, Abstract/Poster, Ullevål Business Center, Oslo 


Bokkapittel

I forbindelse med utgivelsen av en ny lærebok om kjøtt, har flere av prosjektmedarbeiderne skrevet et kapittel i boken:
Marianne Sødring, Marije Oostindjer, Lars Dragsted, Anna Haug, Jan Erik Paulsen, Bjørg Egelandsdal: Meat and Cancer Evidence for and Against New Aspects of Meat Quality From Genes to Ethics, Elsevier Peter Purslow. 479-499 1st edition, 2017 eBook ISBN: 9780081006009 Sawston, Cambridge.


Populærvitenskapelige artikler 

Prosjektet er omtalt i ulike populærvitenskapelige artikler

2013

I tillegg ble prosjektet presentert muntlig

 • 6. mars            Nettverksmøte for ernæringsfysiologer i
                         næringsmiddelindustrien
 • 6. mars           NHO Mat og drikke sin temadag som et av NMBU sine
                         prosjekter
 • 7. mars            KLF sin kvalitetsledersamling
 • 9. april             Animalia og Matprat sitt bransjestyremøte
 • 8. mai              Radiointervju Radio Øst, presentasjon av hele prosjektet
 • 24. mai            Nordisk kjøttforskermøte
 • 15. sept           Internasjonalt møte i HNHC IMS
 • 19. sept           Foredrag LMD: Tarmhelse – Matens innvirkning på
                          tarmfloraen og helsen» hvor prosjektet ble presentert med
                         fokus på rødt kjøtt, effekt på tarmflora og tykktarmskreft
 • 16. okt             Foredrag på medlemsmøtet av Senter for Mattrygghet, om
                         PhD-prosjektet innen prosjektet
 • 5. nov              Omtale på MeetEat-konferansen
 • 6-7. nov           Workshopen
 • 20. nov            Radiointervju Radio øst, med fokus på nye NNR, prosjektet og
                           selen

2014

Forskjellige deler av forskningsaktiviteten er omtalt i bladet Buskap:

 • Buskap 1-2014: Kjøtt i kostholdet
 • Buskap 2-2014: Norsk musejakt på kreft
 • Buskap 4-2014: Påvirkes kjøttet av hva dyrene spiser?

Buskap er det fagbladet for norske storfebønder. De ulike numrene av bladet kan leses her.

Artikkelen fra Meat Science fikk også god pressedekning både nasjonalt og internasjonalt da den ble publisert i 2014:

I tillegg ble prosjektet presentert muntlig

 • 21. jan             Undervisning Bjørknes høyskole
 • 18. sept           Prosjektmøte med eksternt inviterte hvor en rekke foredrag
                         om prosjektet ble holdt
2015

Prosjektet er også omtalt i følgende artikler

I tillegg ble prosjektet presentert muntlig

 • 22. jan          Undervisning Bjørknes høyskole
 • 17. sept         Prosjektmøte med eksternt inviterte hvor en rekke foredrag
                       om prosjektet ble holdt

2016

 • Jan Erik Paulsen. Best Practice. Gastroenterology 28-30, 2/14/2016
 • Ellen-M. Hovland: Kan okser fôres til å gi sunnere kjøtt? Go'Mørning, 6-7, 3/2016, ISSN: 1502-2307. 

I forbindelse med publiseringen av artikkelen til Sodring M og medarbeidere ble det publisert flere populærvitenskapelige artikler. Disse skapte endel aktivitet i sosiale media.

I tillegg presenterte Rune Rødbotten og Anna Haug de første vitamin K-resultatene fra storfekjøttanalysene presentert på et møte i regi av nettverket Next generation’s food production for a healthy life i Vitenparken 12. mai 2016. 

2017
 • Ellen-M. Hovland. Gir rødt kjøtt mindre tarmkreft enn antatt? Go'Mørning, 20-21, 2/2017, ISSN: 1502-2307.
 • Ellen-M. Hovland og Anna Haug. Kan storfekjøtt bli sunnere? Go'Mørning, 22, 2/2017, ISSN: 1502-2307.

I forbindelse med publisering av artikkelen til Steppeler m flere, ble det også publisert en del populærvitenskapelige artikler:

____________________________________________

Her finnes pdf'er av enkelte av artiklene:

Published 14. oktober 2014 - 18:07 - Updated 22. oktober 2017 - 22:32