Partnere i prosjektet

Prosjektet ledes av Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU), mens forskningen skal foregå ved Nofima og NMBU (både NMBU Ås og NMBU Adamstuen). Prosjektet finansieres av midler fra Forskningsmilder for jordbruk og matindustri (tidligere FFL/JA) via Norges Forskningsråd, samt av en samlet norsk kjøttbransje.

Partnere

Prosjektledelse
Prosjektleder for prosjektet er professor Bjørg Egelandsdal ved Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap (IKBM) ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU). Egelandsdal leder en forskergruppe med spesielt fokus på muskelprotein i kjøtt og fisk.

Involverte forskningsmiljøer
En rekke forskningsinstitutter er knyttet til prosjektet:
- Nofima
- Institutt for mattrygghet og infeksjonsbiologi ved NMBU
- Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap ved NMBU
- Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap ved NMBU

Finansielle partnere
Prosjektet er hovedfinansiert av Forskningsmidler for jordbruk og matindustri.

I tillegg bidrar en samlet norsk kjøttbransje med midler:
- Nortura
- Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund (KLF)
- Matprat - Opplysningskontoret for egg og kjøtt 
- AnimaliaPublished 15. mai 2013 - 12:00 - Updated 28. november 2016 - 12:37