Arbeidspakke 4: Human intervensjonsstudie

Målsetningen med denne arbeidspakken er å kartlegge eventuelle forskjeller i blodverdier og feces etter inntak av ulike typer storfekjøtt.

Arbeidspakke 4

Det vil gjennomføres en dobbelblind intervensjonsstudie med frivillige unge, friske voksne (hovedsakelig studenter). Deltagerne vil deles i 2-6 grupper hvor de skal inntak ca 800 g rødt kjøtt per uke fra dyr som er fôret på ulike måter (se arbeidspakke 2.2), samt en kontrollgruppe.

Det vil bli utført analyser av blodlipider, serum fettsyresammensetning, C-reaktivt protein, blodtrykk, blodlipidhydroperoksider, TBARS i blod, fibrinogen, albumin, ulike interleukiner, DPPH, antioksidantstatus, samt nitrosaminer og peroksidasjonsprodukter i feces. Målingene vil bli gjort ved baseline og etter intervensjonen.

Published 4. juli 2014 - 12:07 - Updated 23. mai 2017 - 19:33