Aktuelt

Abstraktsamlingen fra sluttseminaret

Abstraktsamlingen fra sluttseminaret

Fikk du ikke med deg sluttseminaret?
Les abstraktene her.

Prosjektresultatene strider mot rådende forklaringshypotese

Prosjektresultatene strider mot rådende forklaringshypotese

En av de vanligste hypotesene for hvorfor rødt kjøtt forbindes med tarmkreft handler om at hemjern øker risikoen for celleforandringer i tarmen. Resultatene i forskningsprosjektet Sunnere storfekjøtt strider mot denne hypotesen.

Sluttseminar i Sunnere storfekjøttprosjektet

Sluttseminar i Sunnere storfekjøttprosjektet

Forskningsprosjektet arrangerer åpent sluttseminar 26. oktober på NMBU Adamstua. Seminaret vil presentere resultater fra de ulike delene (arbeidspakkene) i prosjektet.

Hvordan en  setning kan gi to «letters to the editor»?

Hvordan en setning kan gi to «letters to the editor»?

Det er krevende når 23 forskere fra ulike fagfelt skal skrive en felles artikkel om hvor forskningsfronten står på kjøtt og helse, med spesielt fokus på kjøtt og tarmkreft.

Ny student knyttet til prosjektet

Ny student knyttet til prosjektet

Prosjektet ønsker NMBU-student Remi André W. Henriksen velkommen. Han skal være tilknyttet prosjektet i skoleåret 2014/2015 mens han gjør en oppgave med temaene storfekjøtt, næringsinnhold og forbrukerkunnskap.

Første masteroppgave er avsluttet

Første masteroppgave er avsluttet

Vi gratulerer Marion Haugen med vel gjennomført masteroppgave! Oppgaven har sammenlignet oppdaterte tall for næringsinnholdet i norsk storfekjøtt med andre land, samt gjort analyser av hemjern og tilhørende oksidasjonsprodukter.  

Dialogmøte med andre norske forskergrupper

Dialogmøte med andre norske forskergrupper

18. september arrangerte prosjektet et utvidet statusmøte hvor vi også inviterte foredragsholdere fra andre norske prosjekter som forsker på tarmkreft og kjøtt. Dagen bød på presentasjoner av metabolomikk, Typisk norsk-studien, Nowac- og EPIC-studiene, i tillegg til statusppdateringer fra arbeidspakkene i Sunnere storfekjøtt-prosjektet. 

Felles løft for å diskutere rødt kjøtt i kostholdet

Felles løft for å diskutere rødt kjøtt i kostholdet

6. og 7. november 2013 ble det arrangert et arbeidsmøte på Senter for grunnforskning i regi av professor Bjørg Egelandsdal, NMBU. Hovedtemaene var kjøtt og helse, med spesielt fokus på tarmkreft, tarmflora og overvekt.