Sunnere storfekjøtt

Forskningsprosjektet Sunnere storfekjøtt

Forskningsprosjektet Sunnere storfekjøtt

Kjøttbransjen tar forskningsresultatene om en mulig sammenheng mellom rødt kjøtt og tarmkreft på alvor og har gått sammen om et stort prosjekt. Fokuset er å fremskaffe vitenskapelig kunnskap for å kunne fremstille storfekjøtt av beste ernæringskvalitet.

Hva ønsker prosjektet å oppnå?

Hva ønsker prosjektet å oppnå?

Prosjektet fokuserer på å fremskaffe vitenskapelig kunnskap for å kunne fremstille storfekjøtt av beste ernæringskvalitet.