Målemetodikk

Økte krav til analyse og kontroll av innhold og kvalitet i forskjellige produkter har gjort denne forskningen viktigere enn noen gang. Målet er å finne integrerte målemetoder som gjør det mulig å kontrollere prosessene kontinuerlig.

Faglig styrke kombinert med relevant bakgrunn fra industrien gir oss et godt grunnlag for aktiv forskning, og motiverende og inspirerende undervisning. Gruppemedlemmene har ansvar for flere bachelor-, master- og ph.d.-emner innen matteknologi, dataanalyse, ingeniøremner, produktutvikling og målemetoder.

Forskningsgruppen er sentral i bruken av utstyret i pilotanlegget og jobber tett med pilotanleggsgruppen i mange prosjekter. Vi har omfattende tverrfaglig samhandling med andre forskningsgrupper ved KBM og NMBU.

Vårt forskningsfokus er reologi, teksturanalyse, andre målemetoder og dataanalyse. Dataene stammer hovedsakelig fra biologiske og matvarer og prosesser, som melk, øl, ost, svinekjøtt, laks og modellsystemer.

Forskningsaktiviteten omfatter flere prosjekter, blant annet bruk av:

Reologi: Faktiske prosessviskositeter måles med et Rheotec PV100-reometer. Reologisk karakterisering utføres med en Physica UDS 200 eller en Physica MCR 301 som kan brukes i både rotasjon og oscillasjon.

Teksturanalyse: Teksturanalyse kan måles ved hjelp av instrumenter fra Stable Micro Systems Ltd.

Dråpe-/partikkelstørrelse: En Malvern Mastersizer 3000 med våte og tørre fôringssystemer er tilgjengelig for måling av størrelsesfordelinger fra 10 nm til 4 mm. En Malvern Zetasizer er også tilgjengelig for måling av zetapotensial. Disse instrumentene gir verdifull informasjon om karakterisering av dispersjoner og emulsjoner.

En-elektrode kapasitansprober (SeCaP): Utviklingen av SeCaP-teknologien (av Advantec Sensing AS) er gjort i samarbeid med personell i målegruppen. SeCaP er en kapasitiv måleteknikk som bare bruker én elektrode. Systemet kortslutter ikke i ledende systemer, og kan derfor brukes til å måle vannkonsentrasjoner fra null til 100 prosent i både faseprofileringsapplikasjoner og i enkeltpunktsapplikasjoner.

Multivariat dataanalyse: Multivariat dataanalyse og bildeanalyseteknikker brukes på de komplekse biologiske dataene som genereres fra de ulike teknologiene beskrevet ovenfor.

 

Published 1. February 2012 - 13:00 - Updated 24. oktober 2021 - 18:56