Prosessering av muskelmat-råvarer: Kjøtt og fisk

Muskelråvarer er høyt verdsatt av forbrukerne. Industrien er av betydelig størrelse og har et stort behov for trygge og sunne produkter av ønsket sensorisk kvalitet. Industrien har også behov for å rekruttere høyt utdannede studenter.

Forskning

Produksjon av kvalitetskjøtt og fiskeprodukter er en av de viktigste problemstillingene vi forsker på. For tiden ligger den sterkeste interessen i kvalitetskarakteristikker relatert til pro- og antioksidanter av muskelmat.

Prosjekter


Lam- og sauekjøttkvalitet

Det er stor interesse for å identifisere spesielle kvaliteter på både råvarer og produkter fra sau og lam. I dag fokuserer vi på råvarekvalitet på ulike raser fra Norge og Vest-Balkan.  Vi samarbeider også med norsk industri både om råvarekvalitet og tørrherdede kjøttprodukter fra disse dyrene.

Kjøttkvalitet Biff

Dette prosjektet handler om å forbedre helsen til rødt kjøttråstoff og under bearbeiding. Det er et større prosjekt med nasjonalt og internasjonalt samarbeid. Gruppen samarbeider også med eksterne laboratorier og industri om måling av kjøttkvalitet.

Fiskekvalitetsaspekter knyttet til mitokondrier

Gruppens aktivitet i fiskekvalitet handler om å forstå betydningen av mitokondrier for bioenergi og fôreffektivitet. Vi samarbeider med Havforskningsinstituttet.

Matøkologi

Vår forskningsgruppe er et sentralt medlem av Food Ecology Group ved NMBU. Denne gruppen har to søyler relatert til:

  1. bruk av dyremodeller for å identifisere sunn mat og
  2. forstå matvalg gjennom livet i et komplekst samfunn.

Vår gruppe implementerer disse søylene, der det er mulig, i de ovennevnte prosjektene. 

Masterstudenter må gjerne ta kontakt angående våre prosjekter.

Published 14. April 2009 - 15:00 - Updated 16. september 2021 - 19:04