Ernæring og biomedisin

Ved forskningsgruppen Ernæring og biomedisin ønsker vi å etablere en kompetanseplattform for studiet av helsefremmende interaksjoner mellom mikroflora, mat og mage-tarmkanalen.

Forskningen vår er grunnleggende og hypotesedrevet, og utnytter de mange relevante metodologiske utviklingene i moderne biomedisinsk forskning.

Hovedtemaer

 • Betydningen av maten og tarmfloraen for vevshomeostase i tarmslimhinnen og tarmepitelets immmunregulatoriske egenskaper.
 • Virkningen av flerumettede fettsyrer på tarmepitelets funksjonelle egenskaper.
 • Betennelsesprosessens betydning for tarmslimhinnens homeostase.
 • Intestinale stamceller og deres betydning for tarmslimhinnens funksjonelle egenskaper.
 • Inflammatoriske tarmsykdommer (Crohns sykdom og ulcerøs colitt) og betydning for tarmslimhinnens homeostase.
 • Tarmslimhinnens homeostase, epitelialmesenkymal transisjon (EMT) og tykktarmskreft
 • Dendritiske celler og deres betydning for regulering av tarmepitelets funksjon.
 • Differensiering og karakterisering av humane Caco-2 tarmepitelceller

Forskningsmetodikker

 • Cellebiologiske: Diverse cellekultursystemer for studier av tarmepitelceller, ulike typer immunceller og stamceller.
 • Molekylærbiologiske: Ulike PCR-baserte teknikker, microarrays, kloning, sekvensering, vektorkonstruksjoner, in vitro mutagenese, transient og stabil transfeksjon.
 • Immunologiske: Stort sett hele verktøykassen med immunologiske teknikker, både immunkjemiske og cellulære.
 • Mikroskopiteknikker: Elektronmikroskopi (både sveipe- og transmisjonselektronmikroskopi, konfokal mikroskopi, laser mikrodisseksjon
Relatert innhold
Er maten som er bra for kroppen, også den beste for miljøet?

Er maten som er bra for kroppen, også den beste for miljøet?

Mat som er bra for kroppen, er ofte bra for miljøet. Men ikke alltid. Nå samler ekspertene seg for å stille de vanskelige spørsmålene om mat og bærekraft.

Kan ha funne bakterie som gjer deg slank og frisk

Kan ha funne bakterie som gjer deg slank og frisk

Ein bakterie som lever i jord og vann, kan gjera deg slank og frisk. Så langt har han fjerna fedme og tarmbetennelse hos mus – no vil professor Tor Erling Lea forske vidare på større dyr før bakterien kan testast på menneske. 

Hva vet du egentlig om maten du spiser?

Hva vet du egentlig om maten du spiser?

Uten mat stopper vi opp. Maten kan gjøre oss både friske og syke. Den kommer med trender og tabuer, løfter og advarsler, og har samfunns- og miljømessige ringvirkninger. I et nytt, femårig masterprogram ved NMBU kan du studere vitenskapen bak maten, og utvikle ferdigheter i matproduksjon og produktutvikling.  

Published 25. august 2021 - 12:14 - Updated 25. august 2021 - 12:46