Om oss

 

Bio4Fuels er et forskningssenter for miljøvennlig energi. Målet er å utvikle nye typer biodrivstoff som er bærekraftige i et miljøperspektiv, og som vil kunne produseres kommersielt.

Senteret forsker på teknologier som kan sikre økonomisk og miljømessig bærekraftig produksjon av såkalt annengenerasjons biodrivstoff. Dette kalles også avansert biodrivstoff.

De ulike typene biodrivstoff deles gjerne inn i følgende kategorier:

  1. Førstegenerasjons-biodrivstoff lages hovedsakelig av mais, sukkerrør, oljevekster (som rapsolje o.l.), og andre dyrkede vekster. Utnyttelse av disse plantene til drivstoff kan komme i konflikt med matproduksjon, og har vært omdiskutert.
  2. Andregenerasjons-biodrivstoff benytter råstoff fra skognæring og landbruk, hovedsakelig til produksjon av diesel og etanol. Disse prosessene er dyrere og mer komplekse, og har inntil nå ikke vært tilgengelige kommersielt. I løpet av den nærmeste fremtid, forventer vi derimot en utrulling av denne typen biodrivstoff. For eksempel vil biler i Sverige snart kunne kjøre med drivstoff laget av skogavfall som sagflis, takket være ny teknologi fra nederlandske BTG-BTL. Biomass Technology Group (BTG) er en av partnerne i Bio4Fuels forskningssenter. 
  3. Tredjegenerasjons-biodrivstoff produseres av biomasse fra havet, som alger, tang og tare. Her ligger store muligheter, men også utfordringer med begrenset tilgang og høye kostnader på råstoffet.

Drivstoff av avfall fra skog og landbruk

I Bio4Fuels er målet å finne fram til hvordan biodrivstoff kan produseres av celluloseholdige rester fra skognæringen og landbruket i Skandinavia. Ved senteret utforsker vi hvordan dette kan gjøres på en måte som er bærekraftig både for miljøet og for økonomien til dem som skal produsere det. Slik kan vi sikre at ny teknologi kommer seg ut av laboratoriene og testanleggene, og fram til industri og sluttbruker.

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) er vertskap for Bio4Fuels. Forskningspartnere for senteret er blant andre NTNU, SINTEF, NIBIO, IFE og USN. Bio4Fuels har et bredt nettverk av partnere fra industri, forskningsinstitusjoner, akademia og offentlig etater, både i Norge og internasjonalt.

- I Bio4Fuels har vi med et landslag av gode forskningsmiljøer. Sammen med industripartnerne våre har jeg tro på at vi skal bli verdensledende i utviklingen av annengenerasjons biodrivstoff, sier nestleder ved senteret, Svein Jarle Horn fra NMBU.

Klikk her for en fullstendig oversikt over alle Bio4Fuels-partnere

Les mer om biodrivstoff på SINTEFs nettsider

Published 20. september 2019 - 14:15 - Updated 9. september 2021 - 10:42