Forskning

Forskning ved KBM


Medarbeidere og studenter ved Fakultet for kjemi, bioteknologi og matvitenskap - KBM , arbeider med gjær i pilotanlegget for bioraffinering ved NMBU

Forskning ved KBM

Vi forsker innenfor disse områdene:

  • Biokjemi
  • Biostatistikk og –informatikk
  • Bioteknologi
  • Kjemi
  • Matvitenskap og ernæring
  • Mikrobiologi

Ved KBM finnes 11 forskningsgrupper, som igjen er involvert i mange ulike prosjekter. Disse prosjektene er både nasjonale og internasjonale, innen grunnforskning og i samarbeid med bedrifter. 

Mange av forskergruppene samarbeider tett med hverandre, andre NMBU-fakulteter, i næringslivet og i andre fagmiljøer som for eksempel NIBIO, Nofima, UiO, NTNU og Sintef. 

Hos oss finnes også Norges eneste forskningsfabrikk for mat. Her har vi lokaler og utstyr for forskning, innovasjon og undervisning innen bærekraftig matproduksjon, én av de største utfordringene for å nå FNs bærekraftsmål.   

Følg oss på sosiale medier