Studieplaner

 rett til studieplaner

Oppbygning av studiene

Bachelorgrad:

 • Minimum 180 studiepoeng og inneholder grunnleggende obligatoriske emner, spesialiseringsemner og valgfrie emner.
 • En bachelorgrad kan inneholde en bacheloroppgave på 15 studiepoeng (valgfritt). KBM tilbyr bacheloroppgaver etter et fast opplegg med felles start på vårsemesteret. Du kan lese mer om rutiner og retningslinjer for bacheloroppgaver på NMBUs sider for gradsoppgaver, og se eksempeler på mulige gradsoppgaver ved KBM.
 • Spesialpensum kan inngå som del av bachelorgraden (valgfritt) 

2-årig mastergrad

 • Minimum 120 studiepoeng, fordelt på avanserte obligatoriske emner, spesialiseringsemner, valgfrie emner (på 200- eller 300- nivå) og en masteroppgave.
 • Spesialpensum kan inngå som del av mastergraden eller være tilknyttet masteroppgaven (valgfritt) 

Emnevalg i 2-årig mastergrad avhenger av størrelse på masteroppgaven 

 • Har du masteroppgave på 60 studiepoeng må minimum 30 sp av emnene i mastergraden være på masternivå (300-nivå) og maksimalt 30 sp være på videregående bachelornivå (200-nivå).
 • Har du masteroppgave på 30 studiepoeng må minimum 40 sp av emnene i mastergraden være på masternivå (300-nivå) og maksimalt 50 sp være på videregående bachelornivå (200-nivå).

Manglende bacheloremner som en del av 2-årig mastergrad:

 • Kandidater med en ekstern bachelorgrad kan oppleve å få opptak til masterstudiet under forutsetning av at de tar enkelte emner for å dekke manglende forkunnskapskrav. Disse studentene får beskjed om dette ved oppstart, og må ta de manglende emnene som et tillegg til emnene som er obligatoriske for den aktuelle mastergrad. Det vil være rom for de manglende bacheloremnene innenfor de to årene studiet varer. Spør alltid studieveileder dersom du er i tvil!

5-årig mastergrad

 • Minimum 300 studiepoeng, inkludert grunnleggende obligatoriske emner, fordypningsemner, valgfrie emner og en avsluttende masteroppgave.
 • Masteroppgaven er normalt 30 studiepoeng, men kan utvides til en oppgave på 60 studiepoeng hvis ønskelig. Dette gir i så fall en 330 sp plan.
 • Spesialpensum kan inngå som del av mastergraden eller være tilknyttet masteroppgaven (valgfritt) 

Overgang til studier ved KBM for NMBU-studenter fra andre fakulteter

Vi har følgende overgangsregler til våre studieprogrammer:

 1. Det må være plass på studieprogrammet.
 2. I første studieår gjelder opprinnelig konkurransepoengsum fra samordna opptak.
 3. Ved senere år må karaktersnitt til søker være over snittet for gjeldende kull på studieprogrammet det søkes til.

Benytt skjema for søknad om overgang til annet studieprogram

Gjeldende studieplaner:

Studieplaner for studieåret 2021/2022 (Master i matvitenskap og ernæring)

Studieplaner for studieåret 2021/2022 (Bioteknologi, Kjemi og Bioinformatikk/Anvendt statistikk)

 

Utgåtte studieplaner:

 

NB! Når det gjøres endringer i eksempelplanene, er hovedregelen at du skal følge den planen som gjaldt det året du ble tatt opp.

Du kan selv velge om du vil følge nye eller gamle krav (eller en miks av nytt og gammelt). Dersom endringer gjøres på grunn av nedlegging av emner, kan du ikke kreve å følge gammel plan.

Published 19. mai 2021 - 13:02 - Updated 11. august 2021 - 13:13