Studentrådet

Studentrådet har jevnlige møter. Disse er åpne for alle. På disse møtene tar Studentrådet opp saker som kommer fra studentene i de ulike klassene og bringer disse videre, samt informerer studentene om hva som skjer oppover i systemet. Alle studenter kan fremme saker til studentrådsmøtene eller komme med forslag og innspill. Hvis du har noe på hjertet kan du kontakte Studentrådet KBM på epost.

(Sist oppdatert februar 2022)

Studentrådet ved KBM 

- Leder: Iben Amalie Lund Johansen
- Nestleder: Ben Børilden

Studentrepresentanter i Fakultetsstyret (FS)
- Iben Amalie Lund Johansen
- Oskar Solberg Lægland
- vara: Jeremiah Paul Joseph

Studentrepresentanter i Forskningsutvalget (FU) 
- Sofie Salte Økland

Studentrepresentanter i Studieutvalget (SU)

  • Mari Gjeitnes (BIOTEK)
  • Jenny Telstad (BIOTEK-vara)
  • Mina Therese Gjefle (BIAS)
  • Ida Marie Munthe Sakseide (BIAS-vara)
  • Hannah Kristine Storum (KJEMI)
  • Ben Børilden (KJEMI-vara)
  • Mattias Flakkenberg (MATVIT)
  • Erlend Kristoffer Staavi (MATVIT-vara)
  • The Samskott (KJEMI og BIOTEK)
  • Helene Drennan Olsen (KJEMI og BIOTEK-vara)

Studentting (ST)
- Ida Sauro Høimyr
- Erlend Kristoffer Staavi
- Maren Sofie Foss Gulliksen

Linjeforeningen Molekylet
- Leder: Kristine Øiestad Høy

Arbeidsutvalget

- Kontaktperson: Vegard Sjaastad Hansen

 Sosial Studiegruppe

- Bettina Ineza, Anine Sætrang, Linn M. Waaler, Jenny Lindberg

Published 1. januar 2008 - 7:00 - Updated 4. February 2022 - 14:49