MA - Målemetodikk

Om du er mindre interessert i fysikk og matematikk, kan vi også tilby interessante master prosjekter relatert til målemetodikk, prosessering av mat, fett og oljer. 

Hos forskningsgruppen Målemetodikk tilbyr vi 30-studiepoengsoppgaver som passer til studenter innenfor: 

  • Matvitenskap (master)
  • Siv. ing. i kjemi og bioteknologi, KBM 
  • Siv. ing. i prosessteknologi, REALTEK 

Problemstillinger på tvers av forskningsgruppene ved KBM er ofte involvert. Reologi er viktig overalt! 

Det kan være aktuelt med samarbeid med pågående PhD-prosjekter både ved KBM og Nofima, i tillegg til samarbeid med næringsmiddelindustrien. Prosjekter kan bli skreddersydd til deg og dine spesielle interesser. 

Masteroppgaver hos oss kan skrives innen:

Reologi 

Viskositeter og andre rheologiske variable kan måles med flere rheometere. Rheologisk karakterisering av fluider gjøres med moderne rheometere slik som Physica MCR301 eller Physica UDS200 rheometere som kan brukes i både rotasjon og oscillasjon.  

Tekstur-analyse 

Materialers tekstur kan bli bestemt ved bruk av tekstur analysatorer (Texture Expert Exceed). 

Mastersizer 3000 

Størrelsesfordelingen i dispersjoner, emulsjoner og pulvere kan bestemmes innenfor områder (50 nm til 3 mm) med vår Mastersizer ved hjelp av lysbrytning. 

Olje- og fett-teknologi

  • Fett og oljer – Emulsjoner
  • Lipider i råvarer 
  • Food Pilot-plant testing/produksjon

Avansert finite element modellering (FEM) og analyse 

Verktøy som COMSOL Multiphysics og SolidWorks er tilgjengelige ved NMBU og kan bli benyttet i masterprosjekter. 

Published 6. April 2021 - 11:26 - Updated 24. oktober 2021 - 18:55