Aktuelt

Studenter søkes til forskningsprosjekt om kosthold og helse

Studenter søkes til forskningsprosjekt om kosthold og helse

Er du student, og har lyst til å være med i et forskningsprosjekt som skal teste helseeffekten av ulike typer meieriprodukter- og kjøttmat? 

Nytt studieprogram om miljøforurensing i Arktis

Nytt studieprogram om miljøforurensing i Arktis

Høsten 2020 er NMBU med på å starte et nytt studieprogram om miljøforurensing i Arktis. Prosjektet er et samarbeid med universitetssenteret på Svalbard, og tre kinesiske og russiske forsknings- og utdanningsinstitusjoner.

Mastergradseksamener ved KBM vår/sommer/høst 2020

Mastergradseksamener ved KBM vår/sommer/høst 2020

I tabellen under finnes en oversikt over muntlige mastergradseksamener som avholdes ved KBM vår/sommer 2020. Disse eksamene vil bli avholdt digitalt. Mastereksamener er offentlige (med unntak av masteroppgaver som er konfidensielle), og publikum som ønsker å overvære disse kan kontakte veileder ved KBM for å delta digitalt på forsvaret.

Phd-student Kamilla analyserer koronaprøver ved Ahus

Phd-student Kamilla analyserer koronaprøver ved Ahus

Et av de viktigste tiltakene i gjenåpningen av samfunnet etter koronarestriksjonene, har vært å øke kapasiteten på testing av mulig smitte. Kamilla Wiull har tatt permisjon fra doktorgraden ved NMBU for å hjelpe til med å analysere koronaprøver på Ahus.

Stort miljø for små mikrober

Stort miljø for små mikrober

Det begynte som et lite laboratorium i en kjeller på Ås. I dag konkurrerer NMBU-forskerne med verdens største og beste universiteter. 

CO₂ som mat, ikke klimaproblem

CO₂ som mat, ikke klimaproblem

NMBU-forskere skal bruke enzymer med kobber for å gjøre om CO2 til noe nyttig og fornuftig. Resultatet kan bli planter som gir mer mat og CO2  som kommer til nytte, i stedet for å øke klimaproblemene.

Hvordan kommer koronaviruset inn i cellene våre, og kan medisiner mot malaria, hiv og ebola hjelpe?

Hvordan kommer koronaviruset inn i cellene våre, og kan medisiner mot malaria, hiv og ebola hjelpe?

Flere «gamle» medisiner som tidligere ble brukt på infeksjoner som malaria, hiv og ebola, er hentet frem som potensielle våpen i kampen mot korona.

NMBU-professor blir redaktør i internasjonalt tidsskrift om mikrobiologi

NMBU-professor blir redaktør i internasjonalt tidsskrift om mikrobiologi

Knut Rudi blir redaktør i det anerkjente tidsskriftet Applied and Environmental Microbiology (AEM) frå 1. juli 2020. Rudi er professor i bioteknologi ved fakultet for kjemi, bioteknologi og matvitenskap (KBM) ved NMBU.

NMBU-forskere med gjennombrudd i forståelsen av bakteriell celledeling

NMBU-forskere med gjennombrudd i forståelsen av bakteriell celledeling

Forskere ved NMBU har avdekket ny kunnskap om hva som skjer i bakterier når de deler seg og hvordan dette har sammenheng med antibiotikaresistens. Funnene er publisert i det anerkjente tidsskriftet PNAS.

Enige om standard for testing av datasimuleringer av stoffskiftet

Enige om standard for testing av datasimuleringer av stoffskiftet

Et bredt spekter av internasjonale forskere er nå enig om en felles standard for matematiske datasimuleringer av stoffskiftet hos ulike organismer. Det går fram i en artikkel nylig publisert i Nature Biotechnology.

Hvordan påvirker tarmbakterier spedbarns utvikling?

Hvordan påvirker tarmbakterier spedbarns utvikling?

Vi vet stadig mer om hvordan tarmbakterier påvirker kroppen og helsen vår. Men hvilken betydning har bakteriene for spedbarns utvikling?

Oljebad forebygger ikke atopisk eksem hos spedbarn, viser Lancet-artikkel

Oljebad forebygger ikke atopisk eksem hos spedbarn, viser Lancet-artikkel

I dagens utgave av The Lancet, et av verdens aller mest prestisjetunge medisinske tidsskrifter, publiseres en studie som viser at oljebad ikke forebygger atopisk eksem hos spedbarn. Én av medforfatterne er NMBU-professor Knut Rudi.

KBM-forskere tildelt prestisjetung støtte til fire prosjekter

KBM-forskere tildelt prestisjetung støtte til fire prosjekter

Hvert år støtter Forskningsrådets FRIPRO-program grunnleggende og grensesprengende forskning. Ved NMBUs Fakultet for kjemi, bioteknologi og matvitenskap (KBM) ble hele fire prosjekter tildelt FRIPRO-midler i desember 2019.

KBM-forskere med artikkel i PNAS

KBM-forskere med artikkel i PNAS

Forskere fra NMBUs fakultet for kjemi, bioteknologi og matvitenskap har nylig publisert en artikkel i den prestisjefulle journalen PNAS (Proceedings of the National Academy of Sciences). Arbeidet undersøker enzymer som er svært viktige i omsettingen av biomasse.

NMBU-forsker vil vekke liv i gamle øltradisjoner

NMBU-forsker vil vekke liv i gamle øltradisjoner

I Norge har vi lange tradisjoner for ølbrygging. Men kunnskapen om brygging av surøl, også kalt ølets sjampanje, er nesten borte. Nå vil NMBU-forsker Anna Dysvik løfte fram igjen surøl-tradisjonen, og gjøre bryggingen både raskere og bedre.

Slik kan vi utnytte mer av proteinet i kyllingen

Slik kan vi utnytte mer av proteinet i kyllingen

Mye av proteinet i kyllingen ligger i de delene som i dag ikke brukes til mat, slik som skrog og brusk. Doktorgradsstipendiat ved NMBU, Kenneth Aase Kristoffersen, har forsket på hvordan vi kan utnytte disse proteinene på en bedre måte.

Har den norske melka unike egenskaper?

Har den norske melka unike egenskaper?

Ved NMBU er et forskerteam i gang med å studere melk fra norske kyr for å se om den skiller seg fra melk fra andre raser. Er det slik at den norske melka er unik, og hva skyldes det?

Knask eller kvalm?

Knask eller kvalm?

Er du bekymret for alle tilsetningsstoffene som er i Halloweengodiset som du og barna har spist den siste uken? Da kan matforskerne berolige deg: Det er ikke e-stoffene som er det skumleste med Halloween.

Prestisjeprosjekt om økonomisk viktige kjemiske prosessar tildelt NMBU og UiO

Prestisjeprosjekt om økonomisk viktige kjemiske prosessar tildelt NMBU og UiO

Industrien bruker store ressursar på å omdanna enkle molekyl med hydrogen og karbon til viktige råvarer for nyttige produkt, som plast og tekstilar. Klarer det internasjonale forskarteamet CUBE (Unravelling the secrets of Cu-based catalysts for C-H activation) å finna katalysatorar som gjer prosessen enklare, kan det spara miljø og ressursbruk globalt svært mykje.

Tenk på tarmen - spis trær!

Tenk på tarmen - spis trær!

Karbohydratene i trær er de samme som du finner i fiber i korn og bønner og har en særdeles gunstig effekt på tarmfloraen. Dersom vi spiser mer trær, kan dette motvirke tykktarmskreft og irritabel tarm.

Vaksine-forskning ved NMBU ett steg nærmere kliniske forsøk

Vaksine-forskning ved NMBU ett steg nærmere kliniske forsøk

En vaksine produsert i melkesyrebakterie gir økt beskyttelse mot tuberkulose i forsøk på mus.  Dette kommer fram i en artikkel nylig publisert i Frontiers in Immunology av forskere ved NMBU i samarbeid med forskere fra St. George’s University i London.

NMBU-professor får pris for utvikling av DNA-program

NMBU-professor får pris for utvikling av DNA-program

Sist uke ble Thore Egeland tildelt en internasjonal vitenskapspris for sitt arbeid med å utvikle dataprogrammet Familias. Programmet har blant annet bidratt til å identifisere levninger i Sør-Amerika, på Kypros, i Spania og i identifikasjonsarbeidet etter 22. juli.

Millionstøtte til forskingsfasilitetar for berekraftig matproduksjon og bioteknologi

Millionstøtte til forskingsfasilitetar for berekraftig matproduksjon og bioteknologi

Forskingsrådet gir ein milliard kroner i løyve til forskingsinfrastruktur, som laboratorium og utstyr. NMBU er partnar i 3 av 16 innvilga søknadar.

Vil bidra til mer bærekraftig bruk av landområder

Vil bidra til mer bærekraftig bruk av landområder

FNs klimapanel lanserte nylig en spesialrapport om landarealer og klimaendringer. Forskningssenteret Bio4Fuels kan gi viktige bidrag i arbeidet med bærekraftig arealbruk.

Nyskapande samarbeid for meir berekraftig oppdrett

Nyskapande samarbeid for meir berekraftig oppdrett

Ei ny arbeidsgruppe som består av industriselskap, forskarar og innovasjonsklynger skal vidareutvikla ein kunnskapsbase med digitale modellar av laksekroppen. På sikt kan det gi ei meir berekraftig oppdrettsnæring.

Slik kan kloakken bli en stadig mer verdifull ressurs

Slik kan kloakken bli en stadig mer verdifull ressurs

I takt med at verdens befolkning øker og byene våre blir større, er det stadig viktigere å håndtere avløp og kloakk på en trygg og effektiv måte. Kloakken kan også utgjøre en verdifull ressurs hvis den omformes til biogass og gjødsel.

Styrket satsing på tareforskning

Styrket satsing på tareforskning

Norske forskningsmiljøer på tang og tare har fått finansiering fra Forskningsrådet til å opprette en felles plattform for tareforskning: The Norwegian Seaweed Biorefinery Platform.

Varsko fra forskere: Mikroorganismers rolle i klimasystemet ignoreres

Varsko fra forskere: Mikroorganismers rolle i klimasystemet ignoreres

Mikroorganismer er helt nødvendige for alt liv på jorden. Uten dem hadde ikke andre livsformer kunnet eksistere. De er livsviktige i havet og bidrar til mat på bordet, men kan også forårsake mer spredning av smittsomme sykdommer.

Lovende forskning på tuberkulose-vaksine

Lovende forskning på tuberkulose-vaksine

Tuberkulose er ikke et stort problem i Norge, men på verdensbasis dør flere tusen mennesker av sykdommen hver dag - i 2018 døde 1,5 millioner mennesker globalt av det. Nå viser en ny nesesprayvaksine lovende resultater. Sprayen gjør også selve vaksineringen betydelig enklere enn med sprøyter.

HIT Summer School 2019

HIT Summer School 2019

The International Arctic Summer School 2019 on “To understand Arctic: Environment and Ecosystem” invite undergraduate students from all relevant disciplines and research fields from China and the eight circum-Arctic nations to Harbin Institute of Technology to attend July 8-19, 2019. 

Høringsuttalelse til forslag om endring av nasjonale reglar for omsetjing av rå mjølk og rå fløyte til konsum

Høringsuttalelse til forslag om endring av nasjonale reglar for omsetjing av rå mjølk og rå fløyte til konsum

I brev av 18.11.2018 har Mattilsynet (MT) bede om synspynkt på deira forslag om endring av nasjonale reglar for omsetjing av rå (upasteurisert) mjølk  og rå fløyte til konsum.  Det er Helse- og
omsorgsdepartementet som har bede Mattilsynet om å utarbeida eit forskriftsutkast som opnar for ei avgrensa omsetjing av rå mjølk og rå fløyte til konsum.

Prosjektstøtte til forskning på nytt antibiotikum

Prosjektstøtte til forskning på nytt antibiotikum

S. pneumoniae er sammen med M. tuberculosis de bakterieartene som tar flest liv på verdensbasis.  Forskere ved KBM har nå oppdaget et nytt antibiotikum med lovende egenskaper mot disse bakterieartene, og har fått tildelt et FRIMEDBIO-prosjekt for å karakterisere dette.

Hva gjør trær til trær?

Hva gjør trær til trær?

Trær representerer klodens største landbaserte karbonsluk og biomassen lagret i trestammer blir en viktig ressurs i det grønne skiftet. Likevel kan vi fortsatt ikke svare på det mest fundamentale spørsmålet: Hva gjør trær til trær? 

 

Ospens genom er kartlagt

Ospens genom er kartlagt

Denne uken publiserer en gruppe forskere fra Sverige, Belgia, England, Italia, Norge og Sør Korea kartleggingen av genomet hos løvtreet osp (Populus tremula), et prosjekt som viste seg å bli langt mer komplisert enn forventet. Torgeir R. Hvidsten, professor i biostatistikk ved KBM, er medforfatter på denne publikasjonen.

 

NorZymeD Avslutningsmøte 18.10.18

NorZymeD Avslutningsmøte 18.10.18

NorZymeD, et av de store, næringsrelevante forskerprosjektene i BIOTEK2021, avholder sitt avslutningsmøte 18. oktober 2018 i Vitenparken, Campus Ås. Ta en titt på programmet og meld deg på!

Sider