Hva gjør trær til trær?

Det vi vet er at det ikke finnes unike «tre-gener». Trær har stort sett de samme genene som andre planter. For å forstå trærs særegenhet må vi altså lete dypere i deres genetisk kode. Vi må forstå programmene som styrer når og hvor gener slås på og av – vi må forstå trærs unike regulatoriske nettverk.

Forskningsrådets FRIPRO-program har nå finansiert et prosjekt som skal kartlegge dette nettverket: "What makes a tree a tree? Characterization and evolution of the gene regulatory network underlying wood development". Prosjektet ledes av Torgeir R. Hvidsten, KBM, NMBU og er et samarbeid med forskere fra Umeå Universitet, Sverige og Ghent Universitet, Belgia. Prosjektets mål er å beskrive det regulatoriske nettverket som orkestrerer differensieringen av stamceller til vedvev og som derfor gir opphav til ny vekst i stammen til trær hver sommer (årringer). 

Prosjektet vil ta i bruk maskinlæring og andre avanserte analyseverktøy for å modellere genregulering fra store datamengder, og disse modellene vil deretter sammenlignes mellom ulike trearter og andre planter. Prosjektet vil således kaste lys over evolusjonen av ved-utvikling i så ulike trær som osp og gran – separert av over 200 millioner år med evolusjon.

I tillegg til å gi grunnleggende innsikt i evolusjonære prosesser vil prosjektet produsere modeller som kan brukes til å veilede fremtidig foredling av bedre trær med tanke på klimatilpasning, tilvekst og kvalitet.

Vi gratulerer!

Published 9. desember 2018 - 18:34 - Updated 9. desember 2018 - 19:08