Ospens genom er kartlagt

Enorm genetisk variasjon
Å kartlegge hele genomet er kanskje den viktigste innsikten for å studere en art. Den største utfordringen for dette prosjektets arbeid har vært å få kartlagt de deler av genomet som ikke består av gener. Den genetiske variasjonen innen arten er enorm, og foreldrene til hver osp er i gjennomsnitt like ulike som et menneske og en sjimpanse, konstaterer gruppen av forskere som etter ti år har lykkes med sin kartlegging.

Prosjektet vokste med ospen
Prosjektet ble startet av svenske forskere ved Umeå Universitet i 2008/09 med utgangspunkt i en osp på universitetsområdet i Umeå, og har på veien vokst seg større gjennom påkobling av flere forskergrupper og generert flere «spin-offs». Nå når resultatene publiseres i tidsskriftet Proceedings of the National Academy of Sciences, PNAS, har 27 forskere fra seks land deltatt. 24 individer av europeisk osp, 22 av amerikansk osp (Populus tremuloides) og, som referanse, 24 kjempepoppel har blitt kartlagt, noe som har gjort det mulig å forstå hvordan artene har utviklet seg og tilpasset seg ulike miljøer.

Genetisk variasjon forklarer evolusjon
Våren 2018 kunne en blant annet vise hvilke gen som er de viktigste for ospen sin tilpasning til det nordiske klimaet. Dette er et av flere andre arbeider som springer ut fra prosjektet. Den enorme genetiske variasjonen innen arten er en fantastisk ressurs for bedre å kunne forstå denne evolusjonen.  

Du kan lese artikkelen i PNAS her:
Functional and evolutionary genomic inferences in Populus through genome and population sequencing of American and European aspen

 

Published 2. november 2018 - 12:45 - Updated 2. november 2018 - 12:45