NorZymeD Avslutningsmøte 18.10.18

NorZymeD har vært et flaggskip for norsk enzymforskning, med et budsjett på 55 millioner kroner over fem år. 40 millioner av dette finansiert av BIOTEK2021. I prosjektet NorZymeD har man jobbet med å finne effektive enzymer for både landbasert og marin sektor. Biokatalyse brukes i økende grad av industriaktører, og det er stadig behov for flere og bedre enzymer.

Program for avslutningsmøtet 18.10.18

Påmelding til avslutningsmøtet 18.10.18

Published 9. august 2018 - 14:46 - Updated 3. september 2018 - 8:12