Digitalt Liv prosjekt til KBM

Du kan lese mer om Oxymod og de fem andre nye prosjektene som har fått tildelt midler gjennom Digitalt Liv i artikkelen Fra biosement til den nye antibiotikaen: Her er bioteknologiene det skal forskes mer på i Norge på tu.no

Published 16. February 2017 - 15:30 - Updated 24. august 2017 - 10:18