NORA i Horizon Magazine

Artikkelen Keeping a robotic eye on pollution i Horizon Magazine (the European Union’s Research and Innovation Magazine) har blitt fanget opp av Compute Scotland, som har skrevet artikkelen Agile Field Robot

Dette arbeidet kan blant annet bidra til å øke kunnskapen om hva som påvirker atmosfæren, og kan gi økt forståelse av hva som medfører klimaendringer.

Mer informasjon om prosjektet NORA finner du her

NORA robot

NORA robot

Foto
NMBU
Published 7. desember 2016 - 15:30 - Updated 7. desember 2016 - 15:39