Velkommen som ny student ved KBM!

Velkommen til oss!

På denne siden finner du praktisk informasjon om studiestart i august, både faglig og sosialt. Informasjonen vil bli oppdatert fortløpende dersom det skjer endringer i programmene. Vi anbefaler at du sjekker opp informasjonen kort tid før studiestart, slik at du får med deg de siste oppdateringene. Du kan også like vår facebookside og få oppdatert informasjon der. 

Under finner du velkomstbrev til de ulike studieprogrammene ved KBM med informasjon knyttet til oppstart:

3-årig bachelor og 5-årig master
Bachelor i Kjemi
Bachelor i Bioteknologi 
Bachelor i Matvitenskap og ernæring
Master i Teknologi (siv. ing.) - Kjemi og bioteknologi 

2-årig master og høyere årstrinn
Master i Kjemi
Master i Bioteknologi
Master i Matvitenskap
Master i Bioinformatikk og anvendt statistikk
Master i Teknologi (siv.ing.) - Kjemi og bioteknologi (høyere grad) 

For at du skal kunne gjøre deg nærmere kjent med fakultetet og ditt nye studium arrangerer vi en velkomstsamling for alle nye bachelor- og masterstudenter. Dette vil skje mandag 12. august i Auditorium Aastveit, Bioteknologibygningen (BT 1A.07). Se program for nærmere informasjon om denne dagen. Vel møtt! 

Etter velkomstsamlingen tar studentfadderne over regien. Fadderuken begynner allerede helgen før med et eget program. Dette er en fin måte å bli kjent med dine medstudenter på! Denne helgen foregår det også en del registreringsaktiviteter.

Hvordan finne frem
Kart over NMBU Campus Ås

Bruk gjerne Mazemap til å orientere deg på NMBU, Campus Ås. Her finner du de fleste rom lagt inn.

Praktisk informasjon om KBM
Ta en titt på denne linken for ytterligere informasjon om bygninger og fasiliteter ved KBM.

Kontaktpersoner for spørsmål
Frem til mandag 5. august ber vi om at du benytter kontaktpunkter oppgitt i velkomstbrevet for ditt studieprogram (se lenker til brev over) eller kontakter Studentenes informasjonstorg (SiT) om du har spørsmål: tlf. 67 23 01 11 eller sit@nmbu.no 

Etter denne datoen kan du gjerne kontakte eller besøke våre studieveiledere dersom du ønsker informasjon eller har spørsmål om studieprogram ved KBM:

Janne-Beate Utåker - veiledning for studier innen kjemi og bioteknologi.
Heidi Rudi -  veiledning for studier innen kjemi og bioteknologi.
Trine Isaksen - veiledning for studier innen matvitenskap, bioinformatikk og anvendt statistikk.
Ellen Skuterud - veiledning for studier innen matvitenskap

Studieveilederne sitter samlet v/ resepsjonen i 1. etg. Bioteknologibygningen.

Published 21. juni 2018 - 20:18 - Updated 8. august 2019 - 10:03