Undervisningspris IKBM hausten 2014

Haustsemesteret 2014 gjekk prisen til:

BIO130 Generell mikrobiologi I v/ Arne Tronsmo
KJM210 Utvidet organisk kjemi v/ Yngve Stenstrøm
MATH100 Brukerkurs i matematikk v/ Trygve Almøy
STAT100 Statistikk v/ Solve Sæbø
STAT310 Videregående forsøksplanlegging og variansanalyse v/ Thore Egeland

Prisen er pålydande kr. 10 000,- og skal nyttast til føremål som stimulerar til vidare utvikling av fag, pedagogisk kvalitet og/eller ytterligare forbetring av undervisninga.

Vi gratulerer vinnarane!

Published 4. mai 2015 - 12:59 - Updated 26. mai 2017 - 13:16