Eksempelplaner KBM

Gjeldende eksempelplaner:

Eksempelplaner for studieåret 2020/2021 (Bioteknologi, kjemi, bioinformatikk)

Eksempelplaner for studieåret 2020/2021 (Matvitenskap)


Utgåtte eksempelplaner:

 

NB! Når det gjøres endringer i eksempelplanene, er hovedregelen at du skal følge den planen som gjaldt det året du ble tatt opp.

Du kan selv velge om du vil følge nye eller gamle krav (eller en miks av nytt og gammelt). Dersom endringer gjøres på grunn av nedlegging av emner, kan du ikke kreve å følge gammel plan.

Published 14. oktober 2014 - 13:13 - Updated 12. november 2020 - 13:55