Kollokvierom

Her finnes informasjon om tilgjengelige kollokvierom ved IKBM

Kollokvierom

Bioteknologibygningen

I bioteknologibygningen finnes det flere rom som kan benyttes til kollokvier i 3. etg (midtfløyen). Disse rommene brukes også til undervisning og
møtevirksomhet, så vær oppmerksom på dette.

I tillegg finnes det flere andre rom som kan benyttes til kollokvier på Campus Ås

Published 23. juni 2014 - 9:50 - Updated 23. mai 2017 - 19:48