Adgangskort

Informasjon angående bruk av adgangskort

Adgangskort

Bioteknologibygningen og Meieribygget er åpent alle ukedager til klokken 16.00. Dersom du har behov for tilgang til disse byggene etter stengetid eller i helgene, evt. trenger tilgang til en av forskningsfløyene,  kan du få aktivert studentkortet ditt ved å henvende deg til studieveilederne: 

Janne-Beate Utåker (tlf. 67 23 25 25) - fagspesifikk veiledning for studier innen bioteknologi, kjemi og mikrobiologi.

Heidi Rudi (tlf. 67 23 25 26) - fagspesifikk veiledning for studier innen bioteknologi, kjemi og mikrobiologi

Elisabeth Fjærvoll Olsen (tlf. 67 23 25 35) - fagspesifikk veiledning for studier innen matvitenskap, bioinformatikk og anvendt statistikk.

Veilederne sitter samlet i studieveiledningssenteret ved resepsjonen i 1. etg.

Published 23. juni 2014 - 9:50 - Updated 23. mai 2017 - 19:49