Student- og kandidatundersøkelser

Studiebarometeret

Studiebarometeret er en nasjonal spørreundersøkelse som blir sendt ut av NOKUT til over 60 000 studenter hver høst. Undersøkelsen spør om studentenes oppfatninger om kvalitet i studieprogrammer ved norske høyskoler og universiteter. Formålet med Studiebarometeret er å styrke arbeidet med kvalitetsutvikling i høyere utdanning og gi nyttig informasjon om studiekvalitet. 

Kandidatundersøkelsen

Jevnlige kandidatundersøkelser er en del av NMBUs kvalitetssikring av utdanningen og er et viktig bidrag i utviklingen av emner og program. NMBUs kandidatundersøkelse gjennomføres ca. hvert femte år. Den foretas i november og spørreskjemaet sendes til kandidater som ble uteksaminert i vårsemesteret samme år.

Disse undersøkelsene fungerer som en «temperaturmåler» på arbeidsmarkedet. De gir god informasjon om hvor lett eller vanskelig det er for nyutdannede å få innpass i arbeidslivet. Undersøkelsen inneholder også mange spørsmål om vurdering av utdanningen.

  • Kandidatundersøkelsen 2020 NMBU - Resultater vil bli tilgjengelig som egen rapport i 2021.
Published 30. oktober 2020 - 12:54 - Updated 31. mars 2021 - 9:56