Student- og kandidatundersøkelser

Studiebarometeret

Studiebarometeret er en nasjonal spørreundersøkelse som blir sendt ut av NOKUT til over 60 000 studenter hver høst. Undersøkelsen spør om studentenes oppfatninger om kvalitet i studieprogrammer ved norske høyskoler og universiteter. Formålet med Studiebarometeret er å styrke arbeidet med kvalitetsutvikling i høyere utdanning og gi nyttig informasjon om studiekvalitet. 

Kandidatundersøkelsen

NMBUs kandidatundersøkelse gjennomføres ca. hvert femte år. Den foretas i november og spørreskjemaet sendes til kandidater som ble uteksaminert i vårsemesteret samme år. Disse undersøkelsene fungerer som en «temperaturmåler» på arbeidsmarkedet. De gir god informasjon om hvor lett eller vanskelig det er for nyutdannede å få innpass i arbeidslivet. Undersøkelsen inneholder også mange spørsmål om vurdering av utdanningen.

  • 2020 (kommer)
Published 30. oktober 2020 - 12:54 - Updated 4. november 2020 - 8:36