Utviklet forretningside i masterstudiet

Alexander leverte i mai masteroppgaven ved Handelshøyskolen med tittelen «Bring din visjon og forretningsidé til live».  Han er meget fornøyd med måten han fikk koblet sin egen ide opp mot nyere teorier innen entreprenørskapsfaget.

- Ved bruk av forretningsidéen min tester jeg på hvilken måte nyere entreprenørskapsmetodikker kan gi kvalifiserte tilbakemeldinger på forretningsidéen før produktet eksisterer. Resultatet i masteroppgaven ble veldig positivt, med tanke på både motivasjon og idéer for videreutvikling. Målet er at låsmekanismen skal bli en del av et større system, som låser både sykkelsete, sykkelhjul og sykkelramme.

Produktet, som han har kalt «Quick-Lock», har han presentert på egen nettside, som han blant annet har brukt for å få inn tilbakemeldinger på om det er behov for produktet.

Quick-Lock skal sikre at tyver ikke fr stjlet sykkelsetet.
Quick-Lock skal sikre at tyver ikke får stjålet sykkelsetet.


Ønsket å starte egen virksomhet
Etter å ha utdannet seg først som elektriker og tatt en bachelorgrad i økonomi og administrasjon ved Universitet i Agder, søkte Alexander seg til masterprogrammet i Entreprenørskap og innovasjon med ambisjoner om å starte egen virksomhet.

- Det er ofte mye risiko og usikkerhet knyttet til oppstart av egen virksomheter. For å redusere denne usikkerheten, valgte jeg å ta en master i Entreprenørskap og Innovasjon ved NMBU. Masterstudiet har gitt meg utrolig mye kunnskap og motivasjon for å satse videre med egne ambisjoner, men også åpnet mange andre dører. Det er ikke mye som er mer tilfredsstillende enn å få bekreftet at man har valgt riktig vei å gå.

Interessert i produktutvikling

Alexander har utviklet prototypen for lsmekanismen for sykkelseter med god hjelp av fagmiljet ved Institutt for matematiske realfag og teknologi.
Alexander har utviklet prototypen for låsmekanismen for sykkelseter med god hjelp av fagmiljet ved Institutt for matematiske realfag og teknologi.


I masterprogrammet i Entreprenørskap og innovasjon inngår obligatoriske emner i nyskapning, økonomistyring, industrielle rettigheter, strategi, innovasjonsprosesser, og forskningsmetode. Som valgfag tok han emner i «Produktutvikling og design» og «Konsept og produktrealisering» ved Institutt for matematiske realfag og teknologi, og det var i disse emnene han utviklet låsmekanismen for sykkelseter.

- Jeg har alltid hatt et øye for produktutvikling, og er glad for at jeg fikk mulighet til å ta flere fag på tvers av institutter.  For å kunne gjennomføre denne type oppgave, fikk jeg stor hjelp til både printing av prototype og veiledning fra dyktige lærere.

Lærerik studietid
Alexander framhever det unike studiemiljøet og undervisningsopplegget når han skal fortelle om masterprogrammet i Entreprenørskap og innovasjon.

- Klassekullet blir satt sammen av personer med forskjellig utdanningsbakgrunn. På den måten lærer man av hverandre, og studieledere sørget for at alle ble fort godt kjent fra starten ved å ta oss med på flere utflukter.

- Masterstudiet gir også innpass på gründerskolen, der du får erfart hvordan entreprenørskap fungerer i praksis. For min del gikk turen til Houston, som var en utrolig lærerik opplevelse. Ønsker en å bli bitt av entreprenørskapsspiriten anbefales gründerskolen på det sterkeste. I USA er det en helt annen kultur for entreprenørskap, samtidig som du får venner og nettverk for resten av livet.

- Avslutningsvis vil jeg anbefale masterstudiet i Entreprenørskap og innovasjon på det sterkeste. Med deg hele veien har du erfarne og dyktige lærere, utrolig godt studiemiljø, samtidig som at NMBU er et sjarmerende studiested like utenfor Oslo

Published 16. mai 2014 - 12:00 - Updated 3. november 2017 - 11:19