Programplan for master i entreprenorskap og innovasjon

Grunnblokk - obligatoriske emner:

Semester År 1 År 2
August INN210 Nyskaping (5)  + oppstart av INN220 BUS305  Strategy Analysis and Strategy Development (5)
Høst INN200 Økonomistyring (10) 
INN220 Entreprenørskap i praksis (10) 
AOS240 Samfunnsvitenskapelig metode (5) 
BUS370 Næringsutvikling og entreprenørskap (10) 
AOS340 Kvalitativ metode (5)  
Valgfrie emner
Januar INN310 Industrielle rettigheter (5) M30-HH Masteroppgave  m/seminar
Vår INN220 avslutning 
Gründerskolen  (25)
M30-HH Masteroppgave (30)
Juni Gründerskolen - avslutning  

I tredje semester er det rom for valgfrie emner. Det kan være interessante og relevante emner ved andre institutter eller andre emner ved Handelshøyskolen.
NMBUs emnekatalog på SiT sine hjemmesider kan være et nyttig hjelpemiddel www.nmbu.no/sit  

Noen forslag til valgfrie emner:


For noen kan det være av interesse å ta et «internship» i en bedrift som består av å gjennomføre et praksisopphold i en privat, offentlig eller oppstartsvirksomhet  hvor studenten arbeider med problemstillinger relatert til fagfeltet entreprenørskap og innovasjon.  Praksisoppholdet avsluttes med en rapport og muntlig presentasjon. Til et «internship» kan det bli krav om et obligatorisk emne som må gjennomføres.
Published 11. juni 2014 - 13:39 - Updated 23. mai 2017 - 19:33