Jobbmuligheter master i entreprenorskap og innovasjon

Kompetansen du får etter fullført studium vil være populær hos bedrifter som er i en oppstartsfase og hos større bedrifter som jobber med forretningsutvikling.

Aktuelle bedrifter er investeringsselskaper, oppstartsselskaper, utviklingsavdelinger i større bedrifter og i offentlige institusjoner som jobber med nyskapning og forskning.

Studiet er også relevant for etablering av egen bedrift.

Ingvild Andersen. Foto: Privat
Ingvild Andersen. Foto: Privat Photo:


Intervju med tidligere studenter

Ingvild Andersen, butikksjef for en ny Norrøna Concept Store
Etter studiene kapret jeg drømmejobben som butikksjef for en nyoppstartet Norrøna Concept Store. Masteren i entreprenørskap og innovasjon gjorde meg kvalifisert til å søke på et bredt spekter av interessante jobber etter endt utdanning, deriblant stilingen som butikksjef. Les hele intervjuet med Ingvild Andersen her.

Silje Marie Lesj.
Silje Marie Lesj. Photo: Privat


Silje Marie Lesjø, trainee i TINE
Etter å ha fullført det første halvåret som trainee i TINE jobber Silje Marie Lesjø i ”Kategoriutvikling” i TINE, der de blant annet jobber med å utvikle nye produktideer og forbedre eksisterende produktløsninger. "Her vil jeg forhåpentligvis få brukt mye av det jeg har lært på studiet i Entreprenørskap og innovasjon." Les hele intervjuet med Silje Marie her.

Photo:


Henrik Aasgaard, trainee i Jotun
"Bekreftelsen på at vi har oppnådd våre mål vises ved at vi allerede etter første alumnikull har økonomer som er interns i alt fra FN til Geelmuyden.Kieese. Ingeniører i alt fra Rolls Royce Marine til Sweco.

Dette er bare noen kandidater fra bare to fagretninger, men i realiteten har vi et tverrfaglig nettverk som representerer et bredt spekter av fagretningene ved NMBU, og som har til og med hjulpet flere av våre medlemmer til å få jobb." Les hele intervjuet med Henrik her.

Photo:


Camille Sanchez. Rådgiver i Ungt Entreprenørskap Akershus
"
I og med at studentene har ulik bachelorgrad, så har vi mulighet til å lære av hverandre. Små klasser med tett oppfølging av lærere har også vært positivt, siden jeg lærer bedre når det er synergi mellom studenter og foreleser i et klasserom." Les hele intervjuet med Camille her

Photo:


Peter Drivdal. Driver egen bedrift og er salgsrepresentant for hovedorganisasjonen Virke.
"
Masterstudiet i entreprenørskap og innovasjon er det nærmeste en kan komme en praktisk "gründerutdannelse". Min motivasjon for å søke studiet entreprenørskap og innovasjon var for å opparbeide en bred faglig kompetanse rundt det å utvikle og videreutvikle selskaper." Les hele intervjuet med Peter her.


Jan Fredrik Olsen, forretningsutvikler ved Campus Kjeller
"Noe av det viktigste man lærer er fordelen ved å være aktiv og skape et godt nettverk rundt seg. Dialogen og samhandlingen med forskerne på NMBU var lærerik i så måte. Studiet har gitt meg en helhetlig opplæring i forhold til oppstart av bedrift og det å selv skulle ha ansvar for fremdrift i prosjekter. "

Published 11. juni 2014 - 13:39 - Updated 2. november 2017 - 14:29