Gode gründerråd

Nylig presenterte seks studenter i Entreprenørskap og innovasjon fra Handelshøyskolen ved NMBU sine forslag for Fenalår fra Norge – en produsentsammenslutning som består av de ni fremste fenalårsprodusentene i Norge.

Arbeidet som studentene presenterte, høstet lovord:

Fenalr fra Norge hper  bli strst p geografisk beskyttet fenalr fra Norge.
Fenalår fra Norge hper bli strst på geografisk beskyttet fenalår fra Norge. Photo: Nortura


–    Dere tvinger oss til å tenke nytt og å våge. I presentasjonene peker dere på viktige områder som vi bør jobbe videre med. Tusen takk, sier styreleder i Fenalår fra Norge, Per Berg.
–    Dere har gjort en kjempejobb. Dere presenterer spennende innfallsvinkler og gir oss en tankevekker. At forslagene deres begrunnes også i teori, er nyttig, sier markedssjef i Tind Spekevarer, Ellen Damhaug Scheel.
–    Jeg synes dette var en voldsomt fin presentasjon. Dere har tatt tak i det grunnleggende, sier daglig leder i Sunnmøre Kjøtt, Magne Henden.

Masterstudenter ved NMBU Handelshyskolen gir gode forretningsrd til Fenalr fra Norge.
Masterstudenter ved NMBU Handelshyskolen gir gode forretningsråd til Fenalår fra Norge. Photo: Liv Røhnebk Bjergene

Felles markedsføring og deltidsstilling
NMBUs studenter peker blant annet på at Fenalår fra Norge bør jobbe for å få til et felles produktdesign, slik Parmakonsortiet har fått til.
–    Vi mener at designet som Fenalår fra Norge kommer fram til, bør kommunisere ”Ekte råvarer fra norsk natur”, sier Henriette Skarderud, som sammen med Ulrik Rosted og Per Olav Erstad står bak én av studentoppgavene om Fenalår fra Norge.
Å sikre økte inntekter for å få til en ordentlig satsing, er ett av kjernespørsmålene som studentene løfter fram.
–    Vi foreslår å øke avgiften fra medlemsbedriftene, sier Ulrik Rosted.
–     Vi mener at den største flaskehalsen er at dere må bli en mer aktiv organisasjon. Derfor foreslår vi å opprette en deltidsstilling for å følge opp bedrifter og gjøre Fenalår fra Norge-navnet kjent, sier Sigmund Havn, som sammen med Anders W. Stabursvik og Kremena K. Tosheva står han bak den andre studentoppgaven om Fenalår fra Norge.

- En ubetinget suksess, er styreleder Per Bergs konklusjon p samarbeidet mellom NMBU og Fenalr fra Norge.
- En ubetinget suksess, er styreleder Per Bergs konklusjon på samarbeidet mellom NMBU og Fenalær fra Norge. Photo: Liv Røhnebk Bjergene


– En ubetinget suksess
Mange av forslagene til NMBUs studenter blir nå innarbeidet i Fenalår fra Norge sin forretningsplan.
–    Hovedkonklusjonene blir brukt videre i vår forretningsplan. Studentene har gjort en svært grundig analysejobb. Vi har derfor et grundigere beslutningsgrunnlag å bygge videre på. Dette samarbeidet har løftet prosessen og er en ubetinget suksess. Samarbeidet ved studentene ved NMBU gjør at vi kan få forretningsplanen raskere på plass, sier styreleder Per Berg.
Han representerer den største bedriften i Fenalår fra Norge, Nortura, og utelukker ikke videre samarbeid om masteroppgave med NMBU – verken for Nortura eller Fenalår fra Norge.
–    Jeg har aldri tidligere vært borti så engasjerte studenter som dette. Vi er veldig godt fornøyd, sier Berg.

Samarbeid gir ”vinn-vinn”
Elin Kubberød og Nils Sanne står faglig ansvarlig for kurset ”Entreprenørskap i

- Samarbeidet med nringslivet og NMBU er en vinn-vinn, sier Elin Kubberd.
- Samarbeidet med næringslivet og NMBU er en vinn-vinn, sier Elin Kubberød. Photo: Gisle Bjørneby

praksis”, som er en del av masterprogrammet i Entreprenørskap og innovasjon ved Handelshøyskolen. Kubberød mener de gode tilbakemeldingene fra Fenalår fra Norge viser at NMBUs studenter kan gi viktige bidrag til næringslivet.
–    Vi utdanner endringsagenter, der studentene lærer gjennom praktiske og reelle prosjekter forankret i næringslivet. Dette er en annen form for læring enn det ”å lære om”. Våre studenter får brynt seg på virkeligheten ved at de setter teori ut i praksis. Samarbeidet med næringslivet er en ”vinn-vinn” både for studenter og bedrift, sier Kubberød.
–    Denne prosessen har vært utrolig lærerik og spennende, sier masterstudent Per Olav Erstad.

Published 11. juni 2014 - 13:39 - Updated 23. mai 2017 - 19:30