Programplan for master i okonomi og administrasjon oppstart 2013

Oppbygging av studiet
Masterprogrammet består av 120 studiepoeng totalt, hvorav masteroppgaven teller 30 studiepoeng. Emnet BUS305 er obligatorisk for alle med unntak av de som velger hovedprofil i samfunnsøkonomi og kan også benyttes i støtteprofilen.

De ulike profilene du kan velge som hoved- eller delprofil er:
•  Finansiering og investering
•  Økonomistyring  
•  Ledelse og strategi
•  Samfunnsøkonomi
•  Miljø- og ressursøkonomi 
•  Energiøkonomi
                      
Hovedprofil er på 70 studiepoeng og inkluderer:
• 40 studiepoeng  med emner innenfor en av profilene.
• 30 studiepoeng masteroppgave innenfor fagområdet i hovedprofilen.

En støtteprofil på 30 studiepoeng, som består av emner innenfor en annen profil enn den som velges som hovedprofil og  disse emnene kan kombineres friere.
 • 20 studiepoeng valgfrie emner som kan velges fritt innenfor alle profiler, eventuelt andre emner ved UMB eller andre universiteter på masternivå.

Det stilles spesielle krav til valg av emner i hovedprofilen.
 • For profilene  finansiering og investering, økonomistyringledelse og strategi er BUS305 obligatorisk og 25 av studiepoengene  tas innenfor emner merket med stjerne.  Ved kombinasjon av finans og samfunnsøkonomi kan BUS305 erstattes med ECN302.  BUS312 er obligatorisk i økonomistyring.
Profilene miljø- og ressursøkonomi og energiøkonomi er mer spissede profiler innen samfunnsøkonomi og kan ikke kombineres med profilen i generell samfunnsøkonomi.
 • For profilen  samfunnsøkonomi, er ECN302 og ECN311 obligatorisk.
 • For profilen miljø- og ressursøkonomi, er ECN302, ECN311, ECN371,  ECN372  og  ECN201/301 obligatorisk.
 • For profilen energiøkonomi  er ECN302, ECN311, ECN280, ECN380 og (ECN201/ECN301) obligatorisk.

Published 11. juni 2014 - 13:39 - Updated 23. mai 2017 - 19:34