Filosofi

School of Athens by Raphael

Foto
khanacademy.org

 

Undervisning

Bachelor
PHI100 - Examen Philosophicum
PHI101 - Examen Philosophicum -seminarversjonen
PHI102 - Examen Philosophicum - English option
PHI201 - Biovitenskap, etikk og miljøfilosofi

Master
PHI301 - Bedriftens samfunnsansvar
PHI302 - Kausalitet og vitenskap

PhD
PHI401 - Forskningsetikk og vitenskapsfilosofi I
PHI402 - Forskningsetikk og vitenskapsfilosofi II
PHI403 - Causation in Science

Forskning
Filosofimiljøet ved Handelshøyskolen forsker innenfor en rekke områder.

• Vitenskapsfilosofi
• Metafysikk
• Erkjennelsesteori
• Fenomenologi

Ansatte
Terje Kvilhaug, Førsteamanuensis
Frode Kjosavik, Professor
Rani Lill Anjum, Forsker (Twitter: @ranilillanjum)
Stephen Mumford, Professor II (Twitter: @sdmumford)
Camilla Serck-Hanssen, Professor II
Fredrik Andersen, Gjesteforsker, CauseHealth
Elena Rocca, Postdoc, CauseHealth
Samantha Copeland, Postdoc, CauseHealth

Blogger
Rani blogs about causation etc., av Rani Lill Anjum
CauseHealth – Causation, Complexity and Evidence in Health Sciences (Twitter: @Cause_Health)

Published 11. juni 2014 - 13:39 - Updated 1. desember 2020 - 9:32