Filosofi

School of Athens by Raphael
School of Athens by Raphael Photo:


Undervisning

Bachelor
PHI100 - Examen Philosophicum
PHI101 - Examen Philosophicum -seminarversjonen
PHI102 - Examen Philosophicum - English option
PHI201 - Biovitenskap, etikk og miljøfilosofi

Master
PHI301 - Bedriftens samfunnsansvar
PHI302 - Kausalitet og vitenskap

PhD
PHI401 - Forskningsetikk og vitenskapsfilosofi I
PHI402 - Forskningsetikk og vitenskapsfilosofi II
PHI403   Causation in Science

Forskning

Filosofimiljøet ved Handelshøyskolen forsker innenfor en rekke områder.

• Vitenskapsfilosofi
• Metafysikk
• Erkjennelsesteori
• Fenomenologi

CauseHealth – Causation, Complexity and Evidence in Health Sciences (Twitter: @Cause_Health)

Filosofi på biblioteket

Vitenskapsteoretisk Forum
Filosofikafé
Podcaster fra Vitenskapsteoretisk forum og Filosofikafeen

Ansatte

Terje Kvilhaug, Førsteamanuensis
Frode Kjosavik, Professor
Rani Lill Anjum, Forsker (Twitter: @ranilillanjum)
Stephen Mumford, Professor II (Twitter: @sdmumford)
Camilla Serck-Hanssen, Professor II
Fredrik Andersen, Phd student
Anita Leirfall, Timelærer (Twitter: @anitaleirfall)

Blogger

Rani blogs about causation etc., av Rani Lill Anjum
Arts Matters, av Stephen Mumford

Published 11. juni 2014 - 13:39 - Updated 8. november 2017 - 10:42