Filosofi

School of Athens by Raphael

Foto
khanacademy.org

Undervisning

Bachelor
PHI100 Examen philosophicum
PHI101 Examen philosophicum - seminarversjonen
PHI102 Examen Philosophicum - English option
PHI201 Biovitenskap, etikk og miljøfilosofi
Master
PHI301 Corporate Social Responsability - Business Ethics
Ph.d
PHI401 Research Ethics and Philosophy of Science I

Forskning

Filosofimiljøet ved Handelshøyskolen forsker innenfor en rekke områder.

• Vitenskapsfilosofi
• Metafysikk
• Erkjennelsesteori
• Fenomenologi

Ansatte

Terje Kvilhaug, Førsteamanuensis emeritius
Frode Kjosavik, Professor
Rani Lill Anjum, Forsker (Twitter: @ranilillanjum)

Blogger

Rani blogs about causation etc., av Rani Lill Anjum
CauseHealth – Causation, Complexity and Evidence in Health Sciences (Twitter: @Cause_Health)

Published 11. juni 2014 - 13:39 - Updated 24. august 2022 - 12:58