Endringer i emner fra og med studieåret 2022/2023

 
Følgende endringer blir publisert i emnesøk per juni i år, og viser oversikt over studiåret 2022/2023 (studiepoeng i parentes).

Nye emner fra og med studieåret 22/23

ECN253 Economics of Development and Poverty (5) – Vår. Emneansvarlig: Arild Angelsen
INN325 Student Driven Education (10) – Høst. Emneansvarlig: Matthew Patrick James Lynch
INN353 Monitoring and Control of Business Processes (5) - Høst. Emneansvarlig: Joachim Scholderer 
INN358 Machine Learning with Discrete Event Stream Data (5) - Høst. Emneansvarlig: Joachim Scholderer 
ECN334 Internship in Economics (10) – Høst. Emneansvarlig: Roberto J. Garcia 
ECN333 Internship in Economics (5) – Sommer. Gis første gang sommer 2023. Emneansvarlig: Roberto J. Garcia 
BUS334 Internship for økonomi og administrasjon (10) – Høst. Emneansvarlig: Silja Korhonen-Sande
M0-ØA Planlegging av masteroppgave (0) – Høst og vår. Emneansvarlig: Frode Alfnes/Marie Steen
M0-BIOEC Planlegging av masteroppgave (0) – Høst og vår. Emneansvarlig: Thore Larsgård

Emne som opprettes av tidligere gitt emne

AOS234 Studenter i ledelse - Spesialkurs for tillitsvalgte studenter (5) - Vår. Emneansvarlig: Sigurd Rysstad
INN332 Internship abroad
 (25) - Vår. Emneansvarlig: Elin Kubberød

Emner som ikke gis i studieåret 22/23

AOS337 Ledelse i kunnskapsorganisasjoner (10) - Høst
AOS334 Organisering av virksomheter (organisasjonsdesign) (5) - Juni
BUS361 Taxes, Inequality, and Sustainability II (5) - Vår

Emner som ikke gis i studieåret 23/24

ECN204 Introduksjon til atferdsøkonomi (5) - Vår

Emner som utgår fra emneporteføljen

ECN261 Landbrukspolitikk II (5) – Vår
INN310 Industrielle rettigheter (5) – Januar
BUS345 Forskningsmetoder (5) – Høst
PHI301 Bedriftens samfunnsansvar - etikk for næringslivet (5) – Vår

Andre emner med endret navn/semester/studiepoeng

ECN100 Innføring i samfunnsøkonomi (5) endrer navn til "Hva er samfunnsøkonomi?"
ECN110 Innføring i mikroøkonomi (5) endrer navn til "Mikroøkonomi I - Hvordan tenke som en økonom"
ECN120 Innføring i makroøkonomi, del I (5) endrer navn til "Makroøkonomi I - Markeder, økonomisk utvikling, velferd og konjunkturer"
ECN122 Innføring i makroøkonomi, del II (5) endrer navn til "Makroøkonomi I - Virkemidler for økonomisk vekst, velferd og krisehåndtering" 
ECN222 Makroøkonomi II (10) endrer navn til "Makroøkonomi II - Modeller og politikk" 
ECN320 Macroeconomics III (5) endrer navn til "International Macroeconomics" 
INN353 Modellering og kontroll av forretningsprosesser (5) endrer navn til "Overvåking og kontroll av forretningsprosesser" 
AOS325 Moderne Organisasjoner (10) endrer navn på engelsk fra "Modern Organizations" til "Contemporary Organisations". Bokmål og nynorsk emnenavn beholdes.
AOS335 Organisasjonsendringer (10) endrer navn til "Endring i virksomheter"
BUS120 Personlig økonomi (5) gis både høst og vår fra høsten 2022.
INN340 Entreprenørskap i praksis (15) endres fra å starte i høstparallell og avsluttes i vårparallell (februar) til å starte i høstparallell og avsluttes i januarblokk.
INN345 Mentoring i praksis (10) endres fra å starte og avsluttes i høstparallell til å starte i august og avsluttes i høstparallell, og endrer omfang fra 5 stp. til 10 stp.
AOS335 Organisasjonsendringer flyttes fra høst til vårparallell fra 2023. Gis ikke høsten 2022. Gis neste gang våren 2023.
AOS337 Ledelse i kunnskapsorganisasjoner flyttes fra vår til høstparallell og gis neste gang høsten 2023.

Emner som endrer undervisningsspråk

BUS315 Corporate Finance and Valuation (10). Endrer språk fra engelsk til norsk. 
AOS325 Moderne Organisasjoner (10). Endrer språk fra norsk til engelsk.
AOS340 Kvalitative metoder (5). Endrer språk fra norsk til engelsk.

Følgende emner ender karakterregel

PHI102 Examen philosophicum - Engelsk versjon (10) endrer karakterregel fra A-F til Bestått/ikke bestått
BIOEC300 Introduksjon til bioøkonomi og biobasert verdiskapning (10) endrer karakterregel fra A-F til Bestått/ikke bestått
BIOEC310 Innovasjon i biobaserte næringer (5) endrer karakterregel fra A-F til Bestått/ikke bestått

Diverse endringer i emner

INN345 Mentoring i praksis (5). Emnet åpner opp for studenter fra andre studieretninger. Åpen for andre masterstudenter.
ECN372 Klimaøkonomi (10). Innfører antallsbegrensning: 40. M-ECON og M-ØA studentene skal prioriteres. Studenter som ikke får plass på ECN372 kan ta digital versjon ECN372F.
AOS236 Bærekraftledelse (10). Utvider antallsbegrensning fra 50 til 60.
ECN306 Økonomi og bærekraft (5). Utvider antallsbegrensning fra 30 til 40.

Emnerevisjon for digitale emner 2022/2023

Emner som tilbys til eksterne studenter som vil ta digitale økonomiemner (EE-DIGØK) 2022/23:
AOS235 Praktisk endringsledelse (5) - Tilbys både høst 2022 og vår 2023
BUS100F Grunnleggende bedriftsøkonomi - Nettversjon (5)- Tilbys vår 2023
BUS120 Personlig økonomi (5) - Tilbys både høst 2022 og vår 2023
BUS133F Excel for økonomer - Nettversjon (5) - Tilbys høst 2022
BUS215 Årsregnskap (10) - Tilbys vår 2023
BUS216 Årsregnskap – spesielle regnskapsemner (5) - Tilbys juni 2023
BUS217 Regnskapsorganisering, regelverk og etikk (5) - Tilbys høst 2022
BUS234F Excel for viderekommende – effektive modeller for økonomisk virksomhetsstyring – Nettversjon (5) - Tilbys juni 2023
ECN263 Matvaremarkeder og politikk (5) - Tilbys juni 2023
ECN372F Klimaøkonomi - Nettversjon (10) - Tilbys høst 2022.
INN200 Økonomistyring (5) - Tilbys høst 2022
PHI201 Biovitenskap, etikk og miljøfilosofi (5) - Tilbys høst 2022.
BUS160 Skatterett for økonomer (5) - Tilbys januar 2023
BUS260 Skatte- og avgiftsrett (10) - Tilbys vår 2023

Emner med F-kode har annen vurderingsordning og/eller karakterregel enn det ordinære emnet. Følgende emnekoder får da en endring i emnenavn: BUS100F, BUS133F, BUS234F og ECN372F.

Følgende emnekoder vil da ikke være aktive neste studieår:
AOS235F, BUS120F, BUS215F, BUS216F, BUS217F, BUS260F, ECN263F, INN200F og PHI201F.

Emner som ble tilbudt som digitale økonomiemner i 2021/22, men ikke i 2022/23:
AOS230F Organisasjons- og ledelsespsykologi
BUS110F Finansregnskap og regnskapsanalyse
BUS210F Økonomi- og virksomhetsstyring
BUS220F Finansiering og investering
BUS240F Vareproduksjon og logistikk
BUS316F Activity Based Costing (ABC) og økonomisk virksomhetsstyring
ECN120F Innføring i makroøkonomi, del I
ECN122F Innføring i makroøkonomi, del II

F-koden av det ordinære emnet vil da ikke være aktiv neste studieår.

Emnerevisjon for emner i årsenheten 2022/2023

Emner som inngår i nettbasert årsenhet i bærekraftig økonomi og ledelse:
BUS134-B Excel i økonomisk virksomhetsstyring
(7,5) – fra vår 2022. Emneansvarlig: Øystein Dahl
INN201-B Økonomistyring (7,5) – fra vår 2022. Ny emneansvarlig: Øystein Dahl
INN272-B Bærekraftig entreprenørskap (7,5) – fra høst 2022. Emneansvarlig: Nils Sanne
AOS121-B Bærekraftig markedsføringsledelse (7,5) – fra høst 2022. Emneansvarlig: Thore Larsgård
AOS100-B Bærekraftig lederskap (7,5) – fra vår 2023. Emneansvarlig: Gro Ladegård
BUS113-B Finansregnskap med bærekraftrapportering (7,5) – fra vår 2023. Emneansvarlig: Nils Sanne
AOS238-B Bærekraftige strategier (7,5) – fra høst 2023. Prel. emneansvarlig: Silja Korhonen-Sande
AOS229-B Ledelses- og organisasjonspsykologi (7,5) – fra høst 2023. Ny emneansvarlig: Gro Ladegård

Emnerevisjon for VU-emner 2022/2023

Nye emner fra og med studieåret 22/23:
VU-ECN264 Verdikjeden for mat
(5) – Høst. Emneansvarlig: Eystein Ystad 
VU-BUS219 Regnskap for landbruksvirksomheter (7,5) – Høst. Emneansvarlig: Asbjørn O. Pedersen

Emner som endrer studiepoeng:
VU-INN260F Business analytics I: Business processes, efficiency measurement and KPIs endrer omfang fra 2 stp. til 3 stp.
VU-INN270F Business analytics II: Analytics and reporting with Power BI endrer omfang fra 2 stp. til 3 stp.
VU-INN280F Business analytics III: Introduction to machine learning endrer omfang fra 2 stp. til 3 stp.

Endringer ved andre fakulteter

Realfag og teknologi - lenke til egen oversikt.
Biovitenskap - lenke til egen oversikt.
Miljøvitenskap - lenke til egen oversikt.

Published 18. mars 2022 - 11:14 - Updated 8. november 2022 - 11:13