Bachelor

Begge programmene har som mål å gi en grunnleggende innføring i økonomiske fag og metode og et godt grunnlag for videre masterstudier.

Bachelorprogrammer (tre år)
Samfunnsøkonomi
Økonomi og administrasjon

 

Published 26. september 2014 - 13:22 - Updated 7. desember 2016 - 14:39