Bachelor

Bachelorprogrammene har felles mål å gi en grunnleggende innføring i økonomiske fag og metode, og et godt grunnlag for videre masterstudier ved NMBU eller andre høyere utdanningsinstitusjoner i Norge eller utlandet.

Studieprogram (tre år)

• Økonomi og administrasjon 
• Økonomi, ledelse og IT
• Samfunnsøkonomi

 

Published 19. januar 2023 - 15:10 - Updated 19. januar 2023 - 15:10