Bachelor

Bachelorprogrammene har felles mål å gi en grunnleggende innføring i økonomiske fag og metode, og et godt grunnlag for videre masterstudier ved NMBU eller andre høyere utdanningsinstitusjoner i Norge eller utlandet.

Studieprogram (tre år)

Økonomi og administrasjon 
Økonomi, ledelse og IT
Samfunnsøkonomi

 

Published 26. september 2014 - 13:22 - Updated 30. desember 2021 - 14:18