Bachelor

Begge bachelorprogrammene har som mål å gi en grunnleggende innføring i økonomiske fag og metode, og et godt grunnlag for videre masterstudier.

Studieprogram (tre år)
Samfunnsøkonomi
Økonomi og administrasjon

 

Published 26. september 2014 - 13:22 - Updated 15. April 2021 - 13:39