Undervisningsutvalget

Medlemmer

Sigurd Rysstad - Undervisningsleder
Glenn Kristiansen, programleder M-ØA
Mette Wik, programleder B-ECON
Roberto J. Garcia, programleder M-ECON
Jens Bengtsson, programleder B-ØA
Elin Kubberød, programleder M-EI
Judith Marie Holter (studieveileder)
Lars Mørk (studieveileder)
Ingrid Lauvsland, studentrepresentant
Audun Moss, studentrepresentant
Kristine Martinsen, studentrepresentant (vara)

Kateryna Krutskykh er utvalgets sekretær.

Published 28. november 2016 - 10:07 - Updated 15. February 2018 - 8:07