Studieutvalget

Medlemmer

Sigurd Rysstad, undervisningsleder
Silja Korhonen-Sande, programleder M-ØA
Mette Wik, programleder B-ECON
Roberto J. Garcia, programleder M-ECON
Stig A. Aune, programleder B-ØA
Elin Kubberød, programleder M-EI 
Ann Christin Slettvold (studieveileder)
Tove Bredesen Søyland (studieveileder)
Kateryna Krutskykh (studieveileder)
Lars Mørk (studieveileder)
Ole Johan Braathe, studentrepresentant
Camilla Glomsås, studentrepresentant
Trym Leidlan, studentrepresentant (vara)

Lars Mørk er (vikar høsten 2020) utvalgets sekretær.

 

Published 28. november 2016 - 10:07 - Updated 20. november 2020 - 12:50