Forsknings- og forskerutdanningsutvalget (FUFU)

Medlemmer av forsknings- og forskerutdanningsutvalget (FUFU) ved Handelshøyskolen.

Forskningsutvalget

Forskningsleder og medlem av NMBU FU:
Frode Alfnes

Vitenskapelige ansatte:

Arild Angelsen
Knut Einar Rosendahl
Joachim Scholderer
Rani Lill Anjum
Atle Guttormsen
Elin Kubberød, vara
Olvar Bergland, vara

Midlertidig ansatt:
Kevin Raj Kaushal

Studentrepresentanter: 
Julia Naime Sanchez Henkel
Tormod Høilo Ongstad
Ulrik Meisner, vara

Sekretær:
Kirsti Pettersen

Published 28. november 2016 - 10:07 - Updated 22. mai 2019 - 15:37