Forskningsutvalget

Forskningsleder og medlem av NMBU FU:
Frode Alfnes

Vitenskapelige ansatte:

Arild Angelsen
Knut Einar Rosendahl
Joachim Scholderer
Rani Lill Anjum
Atle Guttormsen
Elin Kubberød, vara
Olvar Bergland, vara

Midlertidig ansatt:
Kevin Raj Kaushal

Studentrepresentanter: 
Aida Tabarroky Ardebili
Agnes Lusti
Julia Naime Sanchez Henkel, vara 
Mathilde Wingeng, vara

Forskningsadministrator og utvalgets sekretær:
Kirsti Pettersen

Published 28. november 2016 - 10:07 - Updated 13. september 2019 - 9:36