Forsknings- og forskerutdanningsutvalget (FUFU)

Medlemmer av forsknings- og forskerutdanningsutvalget (FUFU) ved Handelshøyskolen.

Forskningsutvalget

Forskningsleder og medlem av NMBU FU:
Arild Angelsen

Medlemmer av FUFU:
Frode Alfnes (nestleder, leder i studieåret 2014/15)
Frode Kjosavik
Silja Korhonen-Sande
Knut Einar Rosendahl
Olvar Bergland
Nina Bruvik Westberg

Studentrepresentanter FUFU: 
Joakim Lurås

Sekretær FUFU:
Lise Thoen

Published 28. november 2016 - 10:07 - Updated 23. mai 2017 - 19:21