Fakultetsstyret

Medlemmer av fakultetsstyret ved Handelshøyskolen i perioden 1. januar 2017 til 31. august 2021. Midlertidig ansatte i undervisnings- og forskerstillinger og studenter er valgt for ett år.

Fakultetsstyret

Ekstern styreleder
Mette Bjørndal, Professor, Norges Handelshøyskole (NHH)

Øvrige eksterne styremedlemmer
Johanne Kjuus, Fagsjef handel, Virke
Mogens Lund, Divisjonsdirektør, NIBIO

Vararepresentanter:
1. vara: Bjørnar A. Trondsen, Prosjektleder, Kongsberg Innovasjon
2. vara: Harsha Ratnaweera, Professor, Fakultet for realfag og teknologi, NMBU
3. vara: Ingunn Burud, Førsteamanuensis, Fakultet for realfag og teknologi, NMBU

Fast ansatte i undervisnings- og forskerstillinger
Faste representanter:
Professor Annette Alstadsæter
Professor Atle Guttormsen

Vararepresentanter:
1. vara: Førsteamanuensis Silja Korhonen-Sande
2. vara: Førsteamanuensis Nicolay Worren

Midlertidig ansatte i undervisnings- og forskerstillinger (1.1.-31.12.2017)
Fast representant: Stipendiat Ulrik Meisner
Vararepresentant: Stipendiat Kine Aurland-Bredesen

Teknisk og administrativt ansatte
Fast representant: Rådgiver Lars Mørk
Vararepresentant: Seniorrådgiver Lise Thoen

Studenter (1.1.-31.12.2017)
Faste representanter:
Selma Kazinic
Jan Henrik Skisland

Vararepresentanter:
1. vara: Vilde Tokerud Jerve
2. vara: Job Ntongai Kubai

Dekan ved Handelshøyskolen er styrets sekretær.

Instituttstyret 2012-2016: Styrets medlemmer, møteplan, saksdokumenter og møtebøker

Published 20. desember 2016 - 13:50 - Updated 8. mai 2017 - 11:37