Fakultetsstyret

Ekstern styreleder
Gaute Lenvik, Administrerende direktør, Norsk Landsbrukssamvirke

Øvrige eksterne styremedlemmer
Faste representanter:
Randi Kaarhus, Professor, Fakultet for landskap og samfunn, NMBU
Øistein Medlien, Seniorrådgiver, Grieg investor

Vararepresentanter:
1. vara: Morten Sørlie, Professor, Fakultet for kjemi, bioteknologi og matvitenskap, NMBU
2. vara: Kristin Linnerud, Professor, Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning, NMBU
3. vara: Ingunn Burud, Professor, Fakultet for realfag og teknologi, NMBU

Fast ansatte i undervisnings- og forskerstillinger
Faste representanter:
Professor Elin Kubberød
Professor Arild Angelsen

Vararepresentanter:
1. vara: Førsteamanuensis Sigurd Rysstad
2. vara: Forsker Rani Lill Anjum

Midlertidig ansatte i undervisnings- og forskerstillinger
Fast representant: Stipendiat Mari O. Mamre
Vararepresentant: Postdoktor Erlend Dancke Sandorf

Teknisk og administrativt ansatte
Fast representant: Seniorådgiver Kirsti Pettersen
Vararepresentant: Rådgiver Judith Marie Holter

Studenter
Faste representanter:
Elias Vamnes Nyhagen
Emiline Frantzen

Vararepresentanter:
Vara: Pontus F. Birkedal
Vara: Thea Cecilie Edholmen

Dekan ved Handelshøyskolen er styrets sekretær.

Instituttstyret 2012-2016: Styrets medlemmer, møteplan, saksdokumenter og møtebøker

 

Published 20. desember 2016 - 13:50 - Updated 7. desember 2021 - 9:33