Eksterne råd

Disse rådene er grupper med eksterne representanter som skal gi råd i utviklingen av studieprogrammene ved NMBU Handelshøyskolen.

De eksterne rådene ved består av følgende medlemmer:

Eksternt råd i økonomi og administrasjon:
Elin Ersdal, Fhv. investeringsdirektør i Norfund
Ottar Grindheim, partner i Finance People
Karl-Johan Molnes, analysesjef i Norne Securities
Tom Vidar Rygh, partner i Nordic Capital (P/E), styreleder i Europris
Ole Christian Skjaker, partner Deals, PWC

Eksternt råd i samfunnsøkonomi:
Viil Søyland, avdelingsdirektør i Landbruks- og matdepartementet 
Margrethe Sagevik, bærekraftansvarlig i Vy 
Monica Mee, bærekraftspesialist i Nordea

Eksternt råd i entreprenørskap og innovasjon:
Ingeborg Marie Laukvik, daglig leder i Halden Næringsutvikling
Marius Korum, finansieringsrådgiver i Innovasjon Norge
Anette Landsverk Sæther (alumni), salgskoordinator i Evondos OY
Nils Johan Brede, sikkerhets- og beredskapssjef i Statens pensjonskasse (SPK)
Gurill Narum Mediaa, direktør for innovasjon i Nortura

Published 14. mai 2019 - 9:44 - Updated 24. February 2022 - 15:18