Eksterne råd

Disse rådene er grupper med eksterne representanter som skal gi råd i utviklingen av studieprogrammene ved NMBU Handelshøyskolen.

De eksterne rådene ved består av følgende medlemmer:

Eksternt råd i økonomi og administrasjon:
Alexandra Saab Bjærtnes, Chief Strategy Officer hos Meltwater
Elin Ersdal, Investment Director Climate Smart Fund hos Nordic Microfinance Initiative (NMI)
Ottar Grindheim, Partner hos FinancePeople
Karl Johan Molnes, journalist; TV, podcast, avis, Finansavisen
Ole Christian Skjaker, Partner hos PwC Deals

Eksternt råd i samfunnsøkonomi:
Viil Søyland, avdelingsdirektør i Landbruks- og matdepartementet 
Margrethe Sagevik, bærekraftansvarlig i Vy 
Monica Mee, bærekraftspesialist i Nordea

Eksternt råd i entreprenørskap og innovasjon:
Ingeborg Marie Laukvik, daglig leder i Halden Næringsutvikling
Marius Korum, finansieringsrådgiver i Innovasjon Norge
Anette Landsverk Sæther (alumni), salgskoordinator i Evondos OY
Nils Johan Brede, sikkerhets- og beredskapssjef i Statens pensjonskasse (SPK)
Gurill Narum Mediaa, direktør for innovasjon i Nortura

Published 14. mai 2019 - 9:44 - Updated 6. september 2022 - 13:36