Bransjeråd

Handelshøyskolen innførte fra høsten 2018 bransjeråd for hvert av fagområdene ved fakultetet, i tillegg til programrådene.

Bransjeråd

Bransjerådene er grupper med eksterne representanter som skal gi råd i utviklingen av studieprogrammene.

Bransjerådene ved Handelshøyskolen består av følgende medlemmer:

Bransjeråd i økonomi og administrasjon:
Elin Ersdal, Investeringsdirektør, Norfund
Ottar Grindheim, partner, Finance People
Karl-Johan Molnes, analysesjef, Norne Securities
Tom Vidar Rygh, rådgiver Nordic Capital (P/E), styreleder Europris
Ole Christian Skjaker, partner, PWC Deals

Bransjeråd i samfunnsøkonomi:
Viil Søyland, avdelingsdirektør, Landbruks- og matdepartementet 
Margrethe Sagevik, bærekraftansvarlig, Vy (NSB)
Monica Mee, bærekraftspesialist, Nordea

Bransjeråd i entreprenørskap og innovasjon:
Ingeborg Marie Laukvik, rådgiver kompetanse og innovasjon, NHO
Marius Korum, finansieringsrådgiver, Innovasjon Norge
Anette Landsverk Sæther (alumni), salgskoordinator, Evondos OY
Nils Johan Brede, direktør for PwCs regtech-avdeling, PWC
Gurill Narum Mediaa, direktør for innovasjon, Nortura

Published 14. mai 2019 - 9:44 - Updated 18. oktober 2019 - 13:09