Om Handelshøyskolen

Handelshøyskolen er NMBUs fagmiljø i bedriftsøkonomi, samfunnsøkonomi, ledelse, entreprenørskap og innovasjon og filosofi og vitenskapsteori.

Om oss

Studier ved Handelshøyskolen

Handelshøyskolen utdanner siviløkonomer, samfunnsøkonomer og kandidater i entreprenørskap og innovasjon. Den tilbyr også utdanning i filosofi og vitenskapsteori, samt økonomi og ledelsesfag til alle studenter ved NMBU.

Handelshøyskolens studieprogrammer:
• Bachelor i økonomi og administrasjon
• Bachelor i samfunnsøkonomi
• Master i Entreprenørskap og innovasjon
• Master i økonomi og administrasjon
• Master in Economics (Master i samfunnsøkonomi)
• PhD

Forskningen ved Handelshøyskolen
Handelshøyskolens forskning støtter opp om undervisningen og spenner over mange felt, blant annet ledelse og organisasjon, økonomi, entreprenørskap og innovasjon, miljø / naturressurser, energi / klima, mat / forbrukeratferd, økonomisk utvikling, filosofi og vitenskapsteori.

Forskningspublikasjoner

Handelshøyskolens forskningssentre:
CauseHealth
Centre for Land Tenure Studies
SKATTEFORSK
Climate, resources, energy and environment (KREM)
Norwegian Center for Commodity Market Analysis
Strategy, organization, and leadership (SOL)

Foto
Even Bratberg

Organisasjon
Ansatte
Fakultetsstyret
Undervisningsutvalg (UU)
Forskningsutvalg (FU)

Tall og fakta
Årsmelding
Strategisk plan
Vår historie

Nyhetsbrev og sosiale medier
Nyhetsbrev
Facebook
Twitter
LinkedIn

Kontakt
Kontaktinformasjon
Kart (Tårnbygningen)

Published 4. desember 2014 - 13:51 - Updated 13. september 2019 - 9:17