Meny

Om Handelshøyskolen

Handelshøyskolen er NMBUs fagmiljø i bedriftsøkonomi, samfunnsøkonomi, bioøkonomi, bærekraft, ledelse, entreprenørskap og innovasjon, og filosofi og vitenskapsteori.

Om oss

Studier ved Handelshøyskolen

Ved Handelshøyskolen utdanner vi siviløkonomer og samfunnsøkonomer, og kandidater i bioøkonomi og entreprenørskap og innovasjon. Vi tilbyr også utdanning i filosofi og vitenskapsteori, samt økonomi og ledelsesfag til alle studenter ved NMBU.

Handelshøyskolens studieprogrammer:
• Bachelor i økonomi og administrasjon
• Bachelor i samfunnsøkonomi
 Master i bioøkonomi - biobasert verdiskaping og forretningsutvikling - Nyhet!
• Master i entreprenørskap og innovasjon
• Master i økonomi og administrasjon (Siviløkonom)
• Master of Science in Applied Economics and Sustainability (tidligere samfunnsøkonomi - Economics)
• PhD

Forskningen ved Handelshøyskolen

Handelshøyskolens forskning støtter opp om undervisningen og spenner over mange felt, blant annet ledelse og organisasjon, økonomi, entreprenørskap og innovasjon, bærekraft, miljø / naturressurser, energi / klima, mat / forbrukeratferd, økonomisk utvikling, filosofi og vitenskapsteori.

Forskningspublikasjoner

Handelshøyskolens forskningssentre:
CauseHealth
Centre for Land Tenure Studies
SKATTEFORSK
Climate, resources, energy and environment (KREM)
Norwegian Center for Commodity Market Analysis
Strategy, organization, and leadership (SOL)

Foto
Even Bratberg

Organisasjon
Ansatte
Fakultetsstyret
Undervisningsutvalg (UU)
Forskningsutvalg (FU)

Tall og fakta
Årsmelding
Strategisk plan
Vår historie

Nyhetsbrev og sosiale medier
Nyhetsbrev
Facebook
Twitter
LinkedIn
Instagram

Kontakt
Kontaktinformasjon
Kart (Tårnbygningen)

Published 4. desember 2014 - 13:51 - Updated 14. desember 2020 - 11:39