Om oss

 

Studier ved Handelshøyskolen

Ved NMBU Handelshøyskolen utdanner vi siviløkonomer og samfunnsøkonomer, og kandidater i bioøkonomi og entreprenørskap og innovasjon. Vi tilbyr også utdanning i filosofi og vitenskapsteori, samt økonomi og ledelsesfag til alle studenter ved NMBU.

Gradsprogrammer

• Bachelor i samfunnsøkonomi
• Bachelor i økonomi og administrasjon
 Bachelor i økonomi, ledelse og IT
• Master i økonomi og administrasjon (Siviløkonom)
• 
Master i entreprenørskap og innovasjon
 Master i bioøkonomi - biobasert verdiskaping og forretningsutvikling
• Master of Science in Applied Economics and Sustainability 
• PhD

Årsenhet (deltid)

Bærekraftig økonomi og ledelse (nettbasert)

Enkeltemner

• Digitale økonomiemner (nettbasert)
• Ordinære emner

Forskning ved Handelshøyskolen

Forskningen ved NMBU Handelshøyskolen støtter opp om undervisningen og spenner over mange felt. Blant annet ledelse og organisasjon, økonomi, entreprenørskap og innovasjon, bærekraft, miljø / naturressurser, energi / klima, mat / forbrukeratferd, økonomisk utvikling, filosofi og vitenskapsteori.

Lenke til forskningspublikasjoner

Forskningssentre

CauseHealth
Centre for Land Tenure Studies
SKATTEFORSK
Climate, resources, energy and environment (KREM)
Norwegian Center for Commodity Market Analysis
Strategy, organization, and leadership (SOL)

Organisasjon

Ansatte
Fakultetsstyret
Undervisningsutvalg (UU)
Forskningsutvalg (FU)

Tall og fakta

Årsmelding
Strategisk plan
Vår historie

Sosiale medier

Facebook
LinkedIn
Instagram

 

Foto
Even Bratberg

Published 4. desember 2014 - 13:51 - Updated 24. august 2022 - 12:52