Om oss

 

Studier ved Handelshøyskolen

Ved Handelshøyskolen utdanner vi siviløkonomer og samfunnsøkonomer, og kandidater i bioøkonomi og entreprenørskap og innovasjon. Vi tilbyr også utdanning i filosofi og vitenskapsteori, samt økonomi og ledelsesfag til alle studenter ved NMBU.

Studieprogrammer

• Bachelor i samfunnsøkonomi
• Bachelor i økonomi og administrasjon
• Master i økonomi og administrasjon (Siviløkonom)
• 
Master i entreprenørskap og innovasjon
 Master i bioøkonomi - biobasert verdiskaping og forretningsutvikling
• Master of Science in Applied Economics and Sustainability 
• PhD

Forskning ved Handelshøyskolen

Handelshøyskolens forskning støtter opp om undervisningen og spenner over mange felt, blant annet ledelse og organisasjon, økonomi, entreprenørskap og innovasjon, bærekraft, miljø / naturressurser, energi / klima, mat / forbrukeratferd, økonomisk utvikling, filosofi og vitenskapsteori.

Lenke til forskningspublikasjoner

Forskningssentre

CauseHealth
Centre for Land Tenure Studies
SKATTEFORSK
Climate, resources, energy and environment (KREM)
Norwegian Center for Commodity Market Analysis
Strategy, organization, and leadership (SOL)

Organisasjon

Ansatte
Fakultetsstyret
Undervisningsutvalg (UU)
Forskningsutvalg (FU)

Tall og fakta

Årsmelding
Strategisk plan
Vår historie

Nyhetsbrev og sosiale medier

Nyhetsbrev
Facebook
LinkedIn
Instagram

 

Foto
Even Bratberg

Published 4. desember 2014 - 13:51 - Updated 3. august 2021 - 14:19