Patogeners dynamikk langs verdikjeden

Patogeners dynamikk langs verdikjeden

Dette prosjektet vil studere sykdomsfremkallende bakteriers dynamikk i verdikjeden til kjøttproduksjon, og spesielt aspekter i forhold til bransjeretningslinjene, folkehelse og nytte-kostnadsanalyse.