Mentorrollen som element i entreprenøriell ekspertise

Mentorrollen som element i entreprenøriell ekspertise

Prosjektets hovedmål er å utvikle og profesjonalisere mentorrollen og gode mentormodeller for entreprenøriell læring i høyere utdanning. Prosjektet søker å finne frem til stilarter innen mentorskap som støtter og fremmer entreprenøriell læring hos studenter i høyere utdanning og opp til PhD-nivå.

prosjekt