Nyheter

Skattlegging av multinasjonale selskaper på agendaen i Davos

Skattlegging av multinasjonale selskaper på agendaen i Davos

Se Gabriel Zucman i panelsamtalen «Is Global Tax Reform Stalling?» under World Economic Forum.

Boklansering: SKJULT – skatteparadis, kapitalflukt og hemmelighold

Boklansering: SKJULT – skatteparadis, kapitalflukt og hemmelighold

Velkommen til frokost-lansering 19. januar av Tax Justice Norges nye bok, der Julie Brun Bjørheim og Andreas Økland har bidratt med en artikkel.

Skatteforsk deltok hos Boligøkonomisk nettverk

Skatteforsk deltok hos Boligøkonomisk nettverk

Andreas Økland presenterte prosjektet «Increasing cross-border ownership of real estate: Evidence from Norway?” på Høyres Hus tirsdag.

Ny forskning: Økning i utenlandsk eierskap i eiendom

Ny forskning: Økning i utenlandsk eierskap i eiendom

I et nytt working paper bruker Annette Alstadsæter og Andreas Økland norske data til å beregne utbredelsen av utenlandske eiere av norsk eiendom. Les mer om forskningen og medieomtalen her.

Kronikk: Valget i USA har parkert kampen mot multinasjonale selskapers skattetriksing

Kronikk: Valget i USA har parkert kampen mot multinasjonale selskapers skattetriksing

Nivået på norske offentlige tjenester kan nå bestemmes av en håndfull amerikanske velgere, skriver Annette Alstadsæter og Ron B. Davies i Aftenposten.

Disputas 1. november: Andreas Økland

Disputas 1. november: Andreas Økland

Andreas Øklands doktorgradsarbeid viser hvordan eiendom både i Norge og utlandet kan fungere som skjulte pengebinger. Tirsdag 1. november forsvarer han doktorgraden.

Ny forskningsartikkel: The Missing Profits of Nations

Ny forskningsartikkel: The Missing Profits of Nations

I en kommende artikkel i det internasjonale topptidsskriftet Review of Economic Studies anslår Thomas Tørsløv, Ludvig Wier og Gabriel Zucman at multinasjonale selskaper årlig flytter over en tredel av overskuddet til skatteparadiser. 

We are hiring!

We are hiring!

We have an avialable postdoctoral position in public economics, with particular emphasis on tax havens, illicit finance, and real estate markets.
Application deadline: August 20, 2022.

Call for papers: Conference on Global Tax Equity

Call for papers: Conference on Global Tax Equity

Skatteforsk is a co-organiser of the fourth edition of the World Bank tax conference, that will be held online and in Washington DC September 22-23, 2022.

Ny forskning viser kor mykje utlendingar eig av Norge.

Ny forskning viser kor mykje utlendingar eig av Norge.

Stadig meir av norske eigedomsverdiar ser ut til å eigast frå utlandet, og då spesielt frå skatteparadis som Luxembourg. Les den nye artikkelen her.

Dubai-avsløringene på Ekko

Dubai-avsløringene på Ekko

Hos Ekko 11. mai diskuterer Annette Alstadsæter Dubai-avsløringene og viktigheten av økonomisk åpenhet mellom land.

Ny forskning: Påvirker overskuddsflytting lønninger?

Ny forskning: Påvirker overskuddsflytting lønninger?

I et nytt working paper "Pennies from Haven: Wages and Profit Shifting" undersøker forskere sammenhengen mellom lønn og tilknytning til skatteparadis. 

Eiendomsformuer skjult i Dubai

Eiendomsformuer skjult i Dubai

Ny forskning ved Skatteforsk gir et unikt innblikk i hvem som eier eiendom i skatteparadiset Dubai.

Konferanse: Uncovering hidden wealth – ways to stop offshore secrecy

Konferanse: Uncovering hidden wealth – ways to stop offshore secrecy

10. mai arrangerer EU Tax Observatory og Oxfam IBIS en konferanse i København om det nyeste innen skatteparadis.

Om hemmelighold og skatteunndragelse på Svart økonomikonferansen 2022

Om hemmelighold og skatteunndragelse på Svart økonomikonferansen 2022

Det er behov for lovendringer for effektivt å kunne straffeforfølge et selskap.

Kronikk: Sjefane tjener når staten taper

Kronikk: Sjefane tjener når staten taper

Når multinasjonale selskap unngår skatt i Norge, får dei ansatte ein del av kaka. Men de som allereie har høg lønn, tjener aller mest på skatteparadisaktiviteten, skriv Annette Alstadsæter.

Skatteamnesti har gitt gode resultater

Skatteamnesti har gitt gode resultater

De som har formuer i skatteparadis og har benyttet seg av myndighetenes tilbud om skatteamnesti, kan finne smutthull. Men gjør de det?

Kronikk: Forby skalselskap

Kronikk: Forby skalselskap

Selskap utan reell aktivitet bør ikkje behandlast som eigne juridiske personar og bør for alle praktiske formål forbys, skriv Annette Alstadsæter.

Presentasjon: Bedrifters åpenhet og etterlevelse av skatteregler

Presentasjon: Bedrifters åpenhet og etterlevelse av skatteregler

Den 7. desember kommer Elisa Casi-Eberhard fra NHH til NMBU for å presentere forskningen sin.

Skatteforskning er viktig i kampen mot skatteparadiser

Skatteforskning er viktig i kampen mot skatteparadiser

– Forskning er sentralt for å gi oss innsikt i hvordan ulike former for skatteunndragelse gjøres, sier skattedirektør Nina Schanke Funnemark. På tirsdag var Funnemark og Skatteforsks Annette Alstadsæter i panelsamtale om nordmenns formuer i utlandet.

Kronikk: Sårbart og lukka samarbeid med skatteparadis

Kronikk: Sårbart og lukka samarbeid med skatteparadis

Forutsetningane for vellukka samarbeid er ikkje oppfylte, og myndighetene gjev ikkje journalistar og forskarar innsyn, skriv Annette Alstadsæter.

Forskningsrådet gir 12 millioner til skatteparadisforskning

Forskningsrådet gir 12 millioner til skatteparadisforskning

Hvor store verdier er gjemt i skatteparadiser, hvem tjener på det, og hva er konsekvensene? 

Er Exits framstilling av skatteunndragelse i finansmiljøet realistisk?

Er Exits framstilling av skatteunndragelse i finansmiljøet realistisk?

Professor Annette Alstadsæter bekrefter måter penger skjules på i skatteparadiser. Hun avstår på å kommentere på sex og drugs, men bekrefter at skatteunndragelser foregår som beskrevet i serien Exit på NRK.  

Om skatteparadis på Ekko

Om skatteparadis på Ekko

Gjennom to sendinger hører vi fra Annette Alstadsæter og Andreas Økland om hvordan skatteparadis brukes for å skjule eierskap, strukturer og penger. 

Konferanse: Verdensbanken-konferanse om skatt og utviklingsland 24. og 25. september.

Konferanse: Verdensbanken-konferanse om skatt og utviklingsland 24. og 25. september.

Konferansen Taxing Personal Income and Wealth in Developing Countries arrangeres digitalt og er åpen for alle, se link til streaming under. 

Hør Skatteforsk på Globaliseringskonferansen

Hør Skatteforsk på Globaliseringskonferansen

5. september holder stipendiat Julie Brun Bjørkheim en innledning om skatteunndragelse og skatteunngåelse.

Høstens nye nettbaserte kurs «Corporate tax and sustainability» åpnes for eksterne

Høstens nye nettbaserte kurs «Corporate tax and sustainability» åpnes for eksterne

Til høsten vil en rekke NMBU-kurs vanligvis forbeholdt studenter være åpne for alle interesserte.

Studenter skriver om skatteforskning i DN

Studenter skriver om skatteforskning i DN

I dag er den første av to kronikker fra kurset «BUS360 - Taxes, Inequality, and Sustainability I» publisert i Dagens Næringsliv.

Nye kurs i skatt og bærekraft denne våren

Nye kurs i skatt og bærekraft denne våren

Med kursene Taxes, Inequality, and Sustainability I og II (BUS360 og BUS361) utvider Handelshøyskolen undervisningstilbudet innen bærekraft for masterstudentene.

Gjesteforelesning: Eiliv Frich Flydal (VG), onsdag 15. januar 2020

Gjesteforelesning: Eiliv Frich Flydal (VG), onsdag 15. januar 2020

Onsdag 15. januar klokken 11.15-12.00 holder gravejournalist Eiliv Frich Flydal gjesteforelesningen «Uncovering Economic Crime and Shady Business» i Festsalen (U215) i Urbygningen. Forelesningen er en del av det nye kurset «BUS360 - Taxes, Inequality, and Sustainability I», og er åpen for alle.

Klimapolitikk, skatt og ulikhet i fokus under Forskermøtet

Klimapolitikk, skatt og ulikhet i fokus under Forskermøtet

Skatteforsk sto for flere av keynote-foredragene under Forskermøtet.

Skatteforsk representert på OECD-markering

Skatteforsk representert på OECD-markering

Professor Annette Alstadsæter var deltok da OECD markerte Global Forums 10-årsdag.

Samarbeid mot hemmelighald

Samarbeid mot hemmelighald

Norge må presse på for å endre internasjonale avtalar som står i veien for ny kunnskap om skatteunndragelse.

Skatteforsk-artikkel i Netflix-dokumentar

Skatteforsk-artikkel i Netflix-dokumentar

«Tax Evasion and Inequality» spiller en av rollene når Vox Explained forklarer veksten i antall milliardærer i verden og hva den betyr.

Skatteparadis angår oss alle

Skatteparadis angår oss alle

Her er ni grunnar til at nye tiltak trengst. For sjølv om skatteparadisas usynlighetskapper er et globalt problem, truar dei norsk velferd òg.

Ny publikasjon i American Economic Review

Ny publikasjon i American Economic Review

Kor utbreidd er skatteunndragelse  - og kva betyr dette for faktisk ulikhet? I ein ny artikkel i American Economic Review brukar Annette Alstadsæter, Niels Johannesen og Gabriel Zucman nye data til å sjå nærare på fordelingen av skjulte utanlandsformuer i Skandinavia og kva dette betyr for målinga av ulikhet. 

Norad Policy Forum 24.mai: Ulovlig kapitalflyt

Norad Policy Forum 24.mai: Ulovlig kapitalflyt

Skatteforsk legger fram forskningsresultater på det fordelingsmessige skattegapet som følge av ulovlig kapitalflukt og skjulte utenlandsformuer.

Ny webserie om skatteparadis, klimaendringar og fattigdom

Ny webserie om skatteparadis, klimaendringar og fattigdom

Tre norske ungdommer tar opp kampen mot vår tids største utfordringer i webserien MISSION IMPACT. Og Skatteforsk er med.

Skattegap i Europaparlamentet

Skattegap i Europaparlamentet

Europaparlamentets TAX3 Special Committe inviterte 24.januar til offentlig høring om berekning og bekjempelse av skattegapet. 

Kven eig pengane i skatteparadis?

Kven eig pengane i skatteparadis?

Det ser ikkje ut til å vera nokon samanheng mellom skattenivået i eit land og bruken av skatteparadis.  

Gråsone-investeringar via skatteparadis

Gråsone-investeringar via skatteparadis

Science avslørar at store samfunnsøktører bruker skatteparadis for å dekke over investeringar i miljøskadelege verksemder. Skatteforsk’s Gabriel Zucman og Annette Alstadsæter er blant dei som er intervjua i saka.

Skattetilpassing smittar

Skattetilpassing smittar

Ny forsking viser at fleire deltar i skatteplanlegging dersom andre i familien også gjer det. Nettverk aukar kunnskap og endrar normer, noko som kan føre til auka deltaking i skatteplanlegging.

Skatteforsk i ECB

Skatteforsk i ECB

Foredrag om skjulte utenlandsformuer i den Europeiske Sentralbanken

Skatteforsk på Arendalsuka 2018

Skatteforsk på Arendalsuka 2018

Seminar på Fagforeningenes hus, onsdag 15.august kl. 14-15: Svart økonomi i skatteparadis – hvem er det som skjuler penger og hvilke konsekvenser har det?

If Ronaldo Can’t Beat Uruguay, the Least He Can Do Is Pay Taxes

If Ronaldo Can’t Beat Uruguay, the Least He Can Do Is Pay Taxes

Gabriel Zucman med ny kronikk om skatteparadis og skatteunndragelse i New York Times 3.juli 2018.

Ny publikasjon på VoxEU

Ny publikasjon på VoxEU

Skatteforsks nye populærvitenskaplige artikkel "Tax Evasion and Inequality" gikk rett til tops på nedlastningslistene.

The Missing Profits of Nations

The Missing Profits of Nations

Ny forskning omtalt av New York Times og Wall Street Journal: Multinasjonale selskap flyttar 40% av overskudda sine til skatteparadis kvart år.

Ny publikasjon i IMF - Finance & Development

Ny publikasjon i IMF - Finance & Development

Ny forskning avdekker den skjulte verdenen med finansielle transaksjonar via skatteparadis. 

Skatteforsk i OECD

Skatteforsk i OECD

OECD Conference on wealth inequalities: Measurement and policies

Dialogseminar med Nærings- og fiskeridepartementet

Dialogseminar med Nærings- og fiskeridepartementet

Velkomment til eit potpurri av 3 korte foredrag onsdag 2. mai, 2018, kl. 13.15-14.30.

Kva er eit skatteparadis?

Kva er eit skatteparadis?

To år etter Panama Papers har ein framleis ikkje blitt enige internasjonalt om ei liste over skatteparadis.

Dialogseminar med NORAD

Dialogseminar med NORAD

Velkommen på foredraget “Hidden wealth in tax havens – extent and distribution” mandag 16.april kl 10.15-10.45.

Tre triks mot skattetriksing

Tre triks mot skattetriksing

Norge bør avgrense skattefrådrag for royalty, endre offentleg anbudspraksis og kreve åpenhet om eigarskap og skatteforhold.

Frukostseminar med Marianne Marthinsen

Frukostseminar med Marianne Marthinsen

Skatteforsk arrangerer frukostseminar på Handelshøyskolen NMBU fredag 15.desember kl 9-10:

Marianne Marthinsen: “Finanspolitikk – teori møter praksis”

Oppslag om skatteparadis i The Economist

Oppslag om skatteparadis i The Economist

I september kom to nye NBER working papers om skatteparadis frå SKATTEFORSK-prosjektet "How to tax capital in a globalized world?", og begge har fått oppslag i The Economist.

October 25, 2017: Hidden Wealth in Tax Havens

October 25, 2017: Hidden Wealth in Tax Havens

Seminar with Gabriel Zucman (UC Berkeley) and Tax Director Hans Christian Holte at NMBU October 25, 2017: HIDDEN WEALTH IN TAX HEAVENS

Superrike skattesnytarar

Superrike skattesnytarar

Nærare 12 prosent av dei rikaste norske hushalda har sjølv meldt frå om at dei har snytt på skatten - og så startar dei å varig betale meir skatt.

Intervju om skjulte utenlandsformuer på Bloomberg

Intervju om skjulte utenlandsformuer på Bloomberg

Anbefales: Gabriel Zucman intervjua på Bloomberg om resultata frå den nye studien "Tax evasion and inequality".

Ny BBC World Service podcast: "Tax Havens"

Ny BBC World Service podcast: "Tax Havens"

BBS World Service presenterte i dag podcasten Tax Havens i serien 50 Things That Made the Modern Economy, der dei forklarer fenomenet skatteparadis og Gabriel Zucman’s metode for å berekne skjulte utenlandsformuer.

Tax evaders exposed: why the super-rich are even richer than we thought

Tax evaders exposed: why the super-rich are even richer than we thought

Read Annette Alstadsæter, Niels Johannesen and Gabriel Zucman in The Guardian.

The Washington Post:

The Washington Post:

"The ultra-rich are hiding way more money overseas than anyone realized"

De rikeste blant oss snyter mest

De rikeste blant oss snyter mest

Mange ville kanskje mistenke at det er onkel Skruene i Norge som gjemmer formuer i skatteparadiser, og nå er det påvist. Det stemmer.

Eit halvt oljefond årlig

Eit halvt oljefond årlig

Den utstrakte bruken av skatteparadis gjer at verdas land årleg går glipp av minst 3,600 milliardar kroner i skatteinntekter. I denne kronikken drøftar vi nærare kva eit skatteparadis er og gjev ein oversikt over dagens verkemiddel mot skjulte bankkontoar i skatteparadis.

Formuesskattens fortreffelighet

Formuesskattens fortreffelighet

Formuesskatten har ein fortreffelig bi-effekt: informasjon. Bare spør danskane om kor viktig det er.

Hvem i Skandinavia gjemmer penger i skatteparadis?

Hvem i Skandinavia gjemmer penger i skatteparadis?

Handelshøyskolen NMBU, ved professor Annette Alstadsæter har fått fri prosjektstøtte til sitt prosjekt "How to tax capital in a globalized world? Lessons for population-wide administrative data" hvor blant annet svaret på spørsmålet i overskriften vil gis.

For articles: Ethical statements

This page contains ethical statements for articles.