Nyheter

Stipendiat om eiendomsskatt på ZEW Public Finance Conference

Stipendiat om eiendomsskatt på ZEW Public Finance Conference

Stipendiat Andreas Økland presenterte sin forsking på eiendomsskatt og boligpriser under ZEW Public Finance Conference.

Formuesskatt og verdiskapning

Formuesskatt og verdiskapning

Frischsenteret og Skatteforsk skal i oppdrag av Nærings- og Fiskeridepartementet utrede formuesskattens virkninger. Prosjektet skal ferdigstilles høsten 2020, og resultatene vil da også gjøres tilgjengelige for offentligheten gjennom oppslag på skatteforsk.no.

Mot bedre vitende?

Mot bedre vitende?

Det kan være gode grunner til å redusere formuesskatten. Hensynet til fordeling er ikke et av dem.

Heia eigedomsskatt!

Heia eigedomsskatt!

Bustadeigarar «får» årleg 35 milliardar av staten. Ein nasjonal eigedomsskatt kan redusere ulikhet og auke verdiskaping.

Does the wealth tax kill jobs?

Does the wealth tax kill jobs?

Forskningsseminar onsdag 14.mars kl 12.15 ved Knut Røed, Frischsenteret.