Nyheter

Ny forskning: Høyere formuesskatt gir høyere sysselsetting i familieeide bedrifter

Ny forskning: Høyere formuesskatt gir høyere sysselsetting i familieeide bedrifter

Nylig ble artikkelen «An Imperfect Wealth Tax and Employment in Closely Held Firms» av Marie Bjørneby, Simen Markussen og Knut Røed publisert i Economica.

Sveriges Finanspolitiske Råd: Konferanse om økonomisk ulikhet

Sveriges Finanspolitiske Råd: Konferanse om økonomisk ulikhet

Se Finanspolitiska Rådets konferanse om økonomisk ulikhet, der Annette Alstadsæter var moderator.

Ny forskningsartikkel: Hvordan påvirker formuesskatten sparing?

Ny forskningsartikkel: Hvordan påvirker formuesskatten sparing?

Effekten avhenger av utformingen av skattegrunnlaget, finner Annette Alstadsæter, Marie Bjørneby, Wojciech Kopczuk, Simen Markussen, og Knut Røed i en ny artikkel i AEA Papers and Proceedings.

4th World Bank Conference: Global Tax Equity

4th World Bank Conference: Global Tax Equity

Sign up online or attend in person in Washington DC September 22-23.

Kronikk: Formuesskatten «årelater» neppe bedriftene for kapital til nye investeringer

Kronikk: Formuesskatten «årelater» neppe bedriftene for kapital til nye investeringer

Bedriftseierne tar ut mye mer i lønn og utbytte enn det som trengs for å dekke formuesskatten, skriver Simen Markussen.

Webinar: Taxing wealth in a post-COVID world

Webinar: Taxing wealth in a post-COVID world

Delta på webinar om den nyeste arbeidet med formuesskatt i Storbritannia.

NMBU-podkast om formueskatt

NMBU-podkast om formueskatt

SKATTEFORSK-stipendiat Marie Bjørneby deltar denne uken i NMBUs nye podkast "NMBU-podden" i en episode som tar for seg formueskatten.

Innlegg i DN: Formuesskatten gir flere i jobb, ikke færre

Innlegg i DN: Formuesskatten gir flere i jobb, ikke færre

Formuesskatten gjør investeringer i arbeidskraft til et slags skattehull, skriver Marie Bjørneby, Simen Markussen og Knut Røed.

Skader formuesskatten norske arbeidsplasser?

Skader formuesskatten norske arbeidsplasser?

En ny forskningsrapport viser at bedriftseierens formueskatt ikke har en negativ effekt på arbeidsplasser og investeringer. Snarere tvert imot.

Stipendiat om eiendomsskatt på ZEW Public Finance Conference

Stipendiat om eiendomsskatt på ZEW Public Finance Conference

Stipendiat Andreas Økland presenterte sin forsking på eiendomsskatt og boligpriser under ZEW Public Finance Conference.

Formuesskatt og verdiskapning

Formuesskatt og verdiskapning

Frischsenteret og Skatteforsk skal i oppdrag av Nærings- og Fiskeridepartementet utrede formuesskattens virkninger. Prosjektet skal ferdigstilles høsten 2020, og resultatene vil da også gjøres tilgjengelige for offentligheten gjennom oppslag på skatteforsk.no.

Mot bedre vitende?

Mot bedre vitende?

Det kan være gode grunner til å redusere formuesskatten. Hensynet til fordeling er ikke et av dem.

Heia eigedomsskatt!

Heia eigedomsskatt!

Bustadeigarar «får» årleg 35 milliardar av staten. Ein nasjonal eigedomsskatt kan redusere ulikhet og auke verdiskaping.

Does the wealth tax kill jobs?

Does the wealth tax kill jobs?

Forskningsseminar onsdag 14.mars kl 12.15 ved Knut Røed, Frischsenteret.