Formuesskatt

Formuesskatt

Globalt er det en økende interesse for formuesskatt, både av hensyn til fordeling og inntekter for staten. Norge er et av få land i verden som har skatt på personers nettoformue. Skatteforsk forsker på formuesskatt og eiendomsskatt, og hvordan skatten påvirker fordeling og adferd.  

Abonner på nyheter fra SKATTEFORSK

Få ukentlige oppdateringer dersom det er noe nytt: Abonner her

Ny forskning

"Does the Wealth Tax Kill Jobs?"

Marie Bjørneby, Simen Markussen, and Knut Røed, IZA Institute of Labor Economics, Discussion Paper No. 13766.

Discussion of Saez and Zucman "Progressive wealth taxation".

Wojciech KopczukBrookings Papers on Economic Activity, November 2019. 

Annette Alstadsæter, Wojciech Kopczuk og Kjetil Telle (2018):

 "Social Networks and Tax Avoidance: Evidence from Well-Defined Norwegian Tax Shelter". NBER Working Paper No. 25191. SSB Discussion Paper No. 886.