Nyheter

Kronikk i DN: Ikke skyt budbringeren – strømprisene

Kronikk i DN: Ikke skyt budbringeren – strømprisene

De høye strømprisene forteller oss at vi må redusere gapet mellom tilbud og etterspørsel. Å skyte budbringeren og sette strømprisen kunstig lav hjelper lite – faren for rasjonering og blackout øker, skriver Knut Einar Rosendahl og Olvar Bergland i Dagens Næringsliv.

Kronikk i DN: Strømstøtten kan enkelt gjøres bedre

Kronikk i DN: Strømstøtten kan enkelt gjøres bedre

Med litt justering kan strømstøtten bli et strømpolitisk kinderegg, med bedre incentiver, mer omfordeling, og mindre sløsing, skriver Simen Markussen, Oddbjørn Raaum og Rolf Golombek i Dagens Næringsliv.

Om klimapolitikk hos Samfunnsøkonomene

Om klimapolitikk hos Samfunnsøkonomene

Se Knut Einar Rosendahls foredrag om klimapolitikk på Samfunnsøkonomenes høstkonferanse 2020.

Hvordan påvirker fallet i energietterspørselen prisen på klimakvoter?

Hvordan påvirker fallet i energietterspørselen prisen på klimakvoter?

I en ny artikkel sammenligner professor Knut Einar Rosendahl m.fl fallet i kvoteprisen som følge av COVID-19 med fallet under finanskrisen i 2009.

En internasjonal klimaavtale for tilbudssiden

En internasjonal klimaavtale for tilbudssiden

Ni norske økonomer tar til orde for å supplere Parisavtalen med en internasjonal avtale om å redusere tilbudet av fossil energi.

Skal lede teknisk beregningsutvalg for klima

Skal lede teknisk beregningsutvalg for klima

Regjeringen har oppnevnt professor Knut Einar Rosendahl som leder for utvalget som skal foreslå metoder for å vurdere klimaeffekt av politikken.

Er det optimalt med én eller flere nullutslippsløsninger i transportsektoren?

Er det optimalt med én eller flere nullutslippsløsninger i transportsektoren?

I et nytt working paper finner stipendiat Gøril L. Andreassen og professor Knut Einar Rosendahl at to ulike teknologier er bedre enn én, dersom de ikke er for nære substitutter.

Innlegg i DN: Hvorfor skal skatten favorisere olje og gass?

Innlegg i DN: Hvorfor skal skatten favorisere olje og gass?

Når de fleste sliter med å forstå hva oljeskattforslagene egentlig innebærer er det fordi de sammenlignes med dagens skattesystem for olje og gass, som er temmelig komplisert, skriver Knut Einar Rosendahl og Diderik Lund i Dagens Næringsliv.

Innlegg i DN: Oljenæringen ber om kraftig subsidiering – se regnestykket som viser hvor mye

Innlegg i DN: Oljenæringen ber om kraftig subsidiering – se regnestykket som viser hvor mye

Prosjekter der samlede driftsinntekter utgjør bare litt mer enn 55 prosent av investeringskostnadene blir lønnsomme for oljeselskapene dersom forslaget om skatteendringer blir vedtatt, skriver Knut Einar Rosendahl og Diderik Lund.

Kronikk i DN: Naturavgifter kan gi oss enda bedre ressursforvaltning

Kronikk i DN: Naturavgifter kan gi oss enda bedre ressursforvaltning

Myndighetene setter i dag miljøkrav til investeringer som skal utnytte naturressurser. Med naturavgifter vil utbyggerne selv se om de kan redusere miljøulempene enda mer, for å spare penger, skriver Knut Einar Rosendahl.

Klimapolitikk, skatt og ulikhet i fokus under Forskermøtet

Klimapolitikk, skatt og ulikhet i fokus under Forskermøtet

Skatteforsk sto for flere av keynote-foredragene under Forskermøtet.

Tallet som avgjør om klimaløsninger lønner seg

Tallet som avgjør om klimaløsninger lønner seg

Investeringer i klimaløsninger som er samfunnsøkonomisk lønnsomme i Sverige, er ikke lønnsomme i Norge. Tar svenskene feil – eller vi?

Seminar: Tax neutrality, entry and discoveries: Evidence from oil drilling in the North Sea

Seminar: Tax neutrality, entry and discoveries: Evidence from oil drilling in the North Sea

Forskningsseminar ved Handelshøyskolen onsdag 11. september kl. 12.15 i rom T452 av Lassi Ahlvik, NHH. 

Bompengeparadokset

Bompengeparadokset

Bompenganes to hovudmål er finansiering og miljø. Det første tilseier mindre og det andre meir synlige bompengar.

Tilråding frå Klimautvalg for fiskeflåten

Tilråding frå Klimautvalg for fiskeflåten

Eit partssamansatt utval la i dag fram ein rapport med anbefaling om å fjerne fiskeflåtens rabatt i CO2-avgifta, samt å innføre ei kompensasjonsordning basert på fyrstehandsverdi. Skatteforsk's Alstadsæter var del av mindretalet som meinte at den føreslåtte kompensasjonsordninga er ein prissubsidie med uklare insentiv-, omfordelings- og miljøeffektar som berre kan forsvarast innført som ei tidsavgrensa overgangsordning.

Dialogseminar med Nærings- og fiskeridepartementet

Dialogseminar med Nærings- og fiskeridepartementet

Velkomment til eit potpurri av 3 korte foredrag onsdag 2. mai, 2018, kl. 13.15-14.30.