Nyheter

Ny Covid-rapport: Økt ulikhet i arbeidslivet

Ny Covid-rapport: Økt ulikhet i arbeidslivet

Arbeidsledige, lavlønte og innvandrere er dem som har blitt rammet hardest av nedstengningene.

Kronikk: Kriseforskning – eller forskningskrise?

Kronikk: Kriseforskning – eller forskningskrise?

Skal krisehåndteringen gjøres mer kunnskapsbasert må vi klare å produsere beskrivelser og analyser i tilnærmet sanntid, skriver Simen Markussen.

Covid-19: Konsekvenser for innvandreres arbeidsmuligheter

Covid-19: Konsekvenser for innvandreres arbeidsmuligheter

En ny rapport fra Nordisk Ministerråd studerer hvordan pandemien har påvirket ansettelser og arbeidsledighet blant innvandrere. Bernt Bratsberg, Oddbjørn Raaum og Knut Røed har bidratt med et kapittel om hva pandemien kan lære oss om innvandring og utforming av trygdesystemet.

Folkehelsen etter covid-19

Folkehelsen etter covid-19

Koronapandemien gir mange lærdommer om hvordan beredskapen i Norge og ellers i verden kan styrkes. I en ny rapport fra Folkehelseinstituttet oppsummerer blant annet Bernt Bratsberg og Oddbjørn Raaum hvilke helsekonsekvenser endringene i arbeidslivet kan ha forårsaket.

Sveriges Finanspolitiske Råds rapport for 2021 fremlagt

Sveriges Finanspolitiske Råds rapport for 2021 fremlagt

Skatteforsk-leder Annette Alstadsæter har som medlem av Sveriges finanspolitiske råd vært med på å evaluere svensk økonomisk politikk.

Webinar: Nedstengt!

Webinar: Nedstengt!

Velkommen til webinar 16. februar om effekten nedstengingen av samfunnet har hatt på livet.

Har tydelige råd til regjeringen om økonomiske koronatiltak

Har tydelige råd til regjeringen om økonomiske koronatiltak

– Vi må snakke mer om hvordan vi skal betale for dette, sier NMBU-professor Annette Alstadsæter. På tirsdag er hun invitert til å gi råd til regjeringen om veien videre.

Stolt over millionstøtte fra Forskningsrådet

Stolt over millionstøtte fra Forskningsrådet

Støtte til fire forskningsprosjekter for fornyelse og et forskerprosjekt for unge talenter ved NMBU i dagens tildelinger fra Forskningsrådet.

Kronikk i DN: Dette er en krisepakke for nedstengning – ikke for aktivitet

Kronikk i DN: Dette er en krisepakke for nedstengning – ikke for aktivitet

Krisepakken belønner nedstengning, ikke omstilling eller forsøk på å holde hjulene i gang. Regjeringen burde ha lyttet til sitt eget ekspertutvalg, skriver Simen Markussen.

Kronikk i DN: Tellende tiltak må til

Kronikk i DN: Tellende tiltak må til

Statistikken ser ut til å vise at Sverige har mykje lågare koronaauke i arbeidsløysa enn Norge. Men så enkelt er det ikkje, skriv Annette Alstadsæter.

Webinar: Koronakrisen etter 22 uker – hvem er (ikke) tilbake i jobb?

Webinar: Koronakrisen etter 22 uker – hvem er (ikke) tilbake i jobb?

Frischsenteret inviterer til webinar onsdag 21. oktober for å dele en oppdatert analyse av permitteringer, oppsigelser og tilbakevendinger i jobb.

Ny forsking: Lønnstilskudd effektivt som krisetiltak

Ny forsking: Lønnstilskudd effektivt som krisetiltak

Både norske og amerikanske krisetiltak mer enn halverer den negative effekten krisen har hatt for bedrifters profitt, likviditet og soliditet, ifølge forskning publisert i National Tax Journal.

Kronikk i DN: Krisetiltaka funkar

Kronikk i DN: Krisetiltaka funkar

Støtte til bedriftenes lønskostnader er den viktigaste forsikringa mot konkursar på kort sikt, skriv Annette Alstadsæter.

Kronikk i DN: Hvor lenge skal permitteringene vare?

Kronikk i DN: Hvor lenge skal permitteringene vare?

Til høsten begynner krisens tredje fase. Da må vi skille levende fra døde, skriver Simen Markussen.

Webinar: Koronakrisen etter 10 uker – hvem er (ikke) tilbake i jobb?

Webinar: Koronakrisen etter 10 uker – hvem er (ikke) tilbake i jobb?

Frischsenteret inviterer til webinar tirsdag 16.juni kl. 15.00-16.15 for å dele en oppdatert analyse av permitteringer og oppsigelser i Norge.

Kronikk i DN: Fare for større sosiale forskjellar

Kronikk i DN: Fare for større sosiale forskjellar

Koronakrisa kan auke forskjellane mellom dei som har og dei som ikkje har jobb og kan ha varige negative konsekvensar for barn og unge, skriv Annette Alstadsæter.

Hvem ble rammet av de norske krisetiltakene, når og hvorfor?

Hvem ble rammet av de norske krisetiltakene, når og hvorfor?

I en ny artikkel i Covid Economics brukes norske sanntids-arbeidsledighetsdata i kombinasjon med registerdata til å analysere permitteringer og oppsigelser i kjølvannet av krisetiltakene.

Webinar: Rask nødhjelp til levedyktige bedrifter

Webinar: Rask nødhjelp til levedyktige bedrifter

Velkommen til webinar tirsdag 5.mai kl. 8.30-9.30 der statssekretær i Finansdepartementet Kari Elisabeth Olrud Moen presenterer regjeringens krisetiltak, etterfulgt av kommentarer ved Annette Alstadsæter og Eirik Gaard Kristiansen (NHH).

Kronikk i DN: Utfordringen er å få koronakrisen til å bli en slags tvungen ferie, ikke en langvarig skade

Kronikk i DN: Utfordringen er å få koronakrisen til å bli en slags tvungen ferie, ikke en langvarig skade

Vi bør vurdere bransjevise avtaler der bedrifter tar permitterte tilbake og lar være å permittere nye, mot en subsidie som gjenspeiler dagpengeutbetalingene i bransjen, skriver Simen Markussen.

Kronikk i DN: Digitalisering gir nye muligheter i høgare utdanning

Kronikk i DN: Digitalisering gir nye muligheter i høgare utdanning

Universiteta bør samarbeide om felles web-forelesingar og frigjere ressursar til meir studentoppfølging på dei enkelte kursa, skriver Annette Alstadsæter.

Skatteforsk med på kunnskapsdugnad om korona

Skatteforsk med på kunnskapsdugnad om korona

Norske økonomer har gått sammen om en felles plattform for diskusjon og analyse av de økonomiske sidene ved korona-pandemien.
Skatteforsk i Siste med Marie Simonsen: «Pandemiens pris»

Skatteforsk i Siste med Marie Simonsen: «Pandemiens pris»

Høyr Andreas Økland kommentere om dei økonomiske konsekvensane av Covid-19 i ein ny episode av podkasten «Siste med Marie Simonsen».

Web-forelesingar om økonomiske konsekvensar av Covid-19

Web-forelesingar om økonomiske konsekvensar av Covid-19

Vi tilpasser nå undervisninga til de ekstraordinære tidene vi opplever. Her er tilgang til ei engelskspråkleg forelesingsrekke om dei økonomiske konsekvensane av Covid-19 i ein norsk samanheng. Bruk dei gjerne i andre kurs også.