Covid-19

Økonomiske virkninger av Covid-19

COVID-19 krisen inntraff brått over hele verden, og da smittevernstiltak ble iverksatt førte det til en massiv reduksjon av økonomisk aktivitet nesten over natten, med stor variasjon mellom bransjer. Skatteforsk forsker i samarbeid med Frischsenteret på de økonomiske konsekvensene av COVID-19 og virkningene av krisetiltakene.

Abonner på nyheter fra SKATTEFORSK

Få ukentlige oppdateringer dersom det er noe nytt: Abonner her

Medieoppslag

Dagbladet, 6. februar 2022

Aftenposten, 18. januar 2022

Dagens Næringsliv, 6. januar 2022

Kriseforskning - eller forskningskrise? Kronikk av Simen Markussen

Ny forskning

"Norwegian and US Policies Alleviate Business Vulnerability Due to the Covid-19 Shock Equally Well".

Annette Alstadsæter, Julie Brun Bjørkheim, Wojciech Kopczuk, and Andreas ØklandNational Tax Journal, September 2020, 73 (3), 805–828, 2020. 

"COVID-19 tests the Market Stability Reserve".

Reyer Gerlagh, Roweno J.R.K. Heijmans and Knut Einar Rosendahl, Environmental and Resource Economics 76, 855-865, 2020. 

"The First Weeks of the Coronavirus Crisis: Who Got Hit, When and Why? Evidence from Norway".

Annette Alstadsæter, Bernt Bratsberg, Gaute Eielsen, Wojciech Kopczuk, Simen Markussen, Oddbjørn Raaum, and Knut Røed, NBER Working Paper No. 27131, 2020.