Om oss

SKATTEFORSK Senter for skatte- og adferdsforskning er en del av Handelshøyskolen ved NMBU.

Vi forsker på spørsmål rundt skatt og aktørers adferd.  Våre mål er å levere forskning som holder høy internasjonal standard og bidra til en kunnskapsbasert samfunnsdebatt.

Her er en presentasjon av hvem som er involvert i SKATTEFORSKs arbeid.

Om oss

Forskere ved Handelshøyskolen, NMBU 

Annette Alstadsæter

Gøril L. Andreassen

Julie Brun Bjørkheim

Marie Bjørneby

 

Åshild Auglænd Johnsen

Knut Einar Rosendahl

Andreas Økland

 

Tilknytta forskere ved andre institusjoner

Niels Johannesen, University of Copenhagen

Wojciech Kopczuk, Columbia University

Birthe Larsen, Copenhagen Business School

Simen Markussen, Frischsenteret

Knut Røed, Frischsenteret

Kjetil Telle, FHI

Gabriel Zucman, UC Berkeley 

Published 22. mai 2017 - 12:58 - Updated 11. august 2020 - 10:58